Sponsringsavtal mellan Ekonomiska museet och Swedbank

Mattias Axell made this Freedom of Information request to National Historical Museums

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Statens Historiska Museer,

Jag vill ta del av sponsringsavtalet mellan Ekonomiska museet och företaget Swedbank som upprättats med ett värde på 15 miljoner kronor.

Avtalet har lämnats ut tidigare och jag begär likabehandling enligt lagen. Se länk som referens: https://sverigesradio.se/artikel/museum-...

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

SHM registrator, National Historical Museums

1 Attachment

Hej,
Härmed bifogas det begärda avtalet samt de bilagor som hör till det.

Med vänlig hälsning
----------------------------------------------------------------------
Morgan Mark
Huvudregistrator
Tel/Mob: +46 (0)8-519 556 42
e-post: [e-postadress]

Statens historiska museer
Verksamhetsstöd
Box 5428
114 84 Stockholm

shm.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #543 e-postadress]>
Skickat: den 9 mars 2021 10:10
Till: SHM registrator <[SHM e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Sponsringsavtal mellan Ekonomiska museet och Swedbank

Till Statens Historiska Museer,

Jag vill ta del av sponsringsavtalet mellan Ekonomiska museet och företaget Swedbank som upprättats med ett värde på 15 miljoner kronor.

Avtalet har lämnats ut tidigare och jag begär likabehandling enligt lagen. Se länk som referens: https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #543 e-postadress]

Är [SHM e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Statens Historiska Museer? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:

https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Vänligen notera att i vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att försenas.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

SHM registrator, National Historical Museums

6 Attachments

Hej igen,
Det gick lite snabbt att skicka. Här kommer bilagorna som hör till avtalet.

Med vänlig hälsning
----------------------------------------------------------------------
Morgan Mark
Huvudregistrator
Tel/Mob: +46 (0)8-519 556 42
e-post: [e-postadress]

Statens historiska museer
Verksamhetsstöd
Box 5428
114 84 Stockholm

shm.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #543 e-postadress]>
Skickat: den 9 mars 2021 10:10
Till: SHM registrator <[SHM e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Sponsringsavtal mellan Ekonomiska museet och Swedbank

Till Statens Historiska Museer,

Jag vill ta del av sponsringsavtalet mellan Ekonomiska museet och företaget Swedbank som upprättats med ett värde på 15 miljoner kronor.

Avtalet har lämnats ut tidigare och jag begär likabehandling enligt lagen. Se länk som referens: https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #543 e-postadress]

Är [SHM e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Statens Historiska Museer? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:

https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Vänligen notera att i vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att försenas.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------