Sophantering, integration och kollektivtrafik

Miss R.G made this Freedom of Information request to Falkenberg municipality

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Till Falkenbergs kommun,
Jag har ett projektarbete i skolan om hållbar utveckling (Högskolan) där jag ska skriva om vad kommunen gör för sophanteringen, integrationen (hur man välkomnar arbetsinvandrare till en ny kommun) och kollektivtrafik.
Därför vill jag ha så mycket information om dessa tre punkter som möjligt för att kunna ge den bästa presentationen möjligen.

Med vänlig hälsning,
Miss R.G

Hållbarhetsavdelningen, Falkenberg municipality

Hej Miss R.G!

Eftersom du inte begär ut några specifika handlingar så får du ett allmänt hållet svar med information angående hur kommunen arbetar inom de tre områdena sophantering, integration och kollektivtrafik:

Sophantering: VIVAB är ett kommunalt bolag som har det övergripande ansvaret för insamling och behandling av avfall från hushållen i Falkenbergs och Varbergs kommuner. Uppdraget utförs av deras entreprenör Nordisk Återvinning AB. Du hittar mer information om sophanteringen på www.vivab.se alternativt kan du vända dig till [e-postadress]

Integration: I Falkenbergs kommun arbetar vi med integration och inkludering både på strategisk och mer operativ nivå. Vi har mycket som görs ute i kommunens olika verksamheter såsom mottagande, SFI, utbildningsplatser inom arbetsmarknadsavdelningen, introduktionsguider för nyanländas barn i skolan, feriejobb för ungdomar, utveckling av mötesplatser vid Stenfalkens hus och öppna förskolan, kvällsvandrande föreningar, trygghetsmätningen, och indikatorer som kommer visa på om vi gör rätt insatser, för att nämna några.

Kollektivtrafik: I Falkenberg ansvarar Hallandstrafiken för kollektivtrafiken, detta gäller planering av trafiken, tidtabeller, biljetter och kundservice. Strategier kring kollektivtrafikens kort- och långsiktiga utveckling går att finna i det regionala trafikförsörjningsprogrammet för 2021-2025. Detta utgör ett bra underlag att fördjupa sig och läsa mer om uppsatta mål, planeringsförutsättningar och kommande utveckling/behov för kollektivtrafiken. Du hittar programmet på https://www.regionhalland.se/utveckling-...

Hoppas att detta kan vara till hjälp i ditt projektarbete.

Mvh
Hållbarhetsavdelningen
Falkenbergs kommun

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Falkenbergs kommun
Skickat: den 7 september 2021 08:40
Till: Hållbarhetsavdelningen <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Sophantering, integration och kollektivtrafik

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Miss R.G <[Registrators #642 e-postadress]>
Skickat: den 6 september 2021 22:39
Till: Falkenbergs kommun <[Falkenbergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Sophantering, integration och kollektivtrafik

VARNING: Viktigt information från Falkenbergs kommun och dess bolag. Detta e-post meddelande kommer ifrån en avsändare utanför organisationen, var försiktig med att klicka på länkar eller skicka känsliga uppgifter enligt GDPR. Använd "Säkra meddelanden" för känslig information.

Till Falkenbergs kommun,

Jag har ett projektarbete i skolan om hållbar utveckling (Högskolan) där jag ska skriva om vad kommunen gör för sophanteringen, integrationen (hur man välkomnar arbetsinvandrare till en ny kommun) och kollektivtrafik.

Därför vill jag ha så mycket information om dessa tre punkter som möjligt för att kunna ge den bästa presentationen möjligen.

Med vänlig hälsning,

Miss R.G

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #642 e-postadress]

Är [Falkenbergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Falkenbergs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------