Söker intygande av Vårdexpressen

Nils Hult made this Freedom of Information request to Västra Götalandsregionen

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Västra Götalandsregionen,

Kan ni skicka en kopia av det intygande som omnämns av SVT:
”Västra Götalandsregionens chef intygade till EU att Vårdexpressen inte bara skulle användas inom primärvården utan i hela regionens sjukvård.”
Se här https://svt.se/nyheter/lokalt/skane/ekob...

Med vänlig hälsning,
Nils K. Hult

PV Närhälsan, Västra Götalandsregionen

1 Attachment

Översänder härmed handling enligt begäran.

 

Med vänlig hälsning,

Cecilia Larsson
Administrativ Koordinator

Mobil: 072-5017691
[1][e-postadress]

Närhälsan 
Kansliavdelningen
Regionens Hus
405 44  GÖTEBORG
Hemsida: [2]www.narhalsan.se

Med hundratals mottagningar runt om i Västra Götaland är 

hjälpen inte långt borta. För oss är din hälsa den enda vinsten.

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Nils Hult <[Registrators #632 e-postadress]>
Skickat: den 1 juli 2021 19:20
Till: [e-postadress]
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Söker intygande av
Vårdexpressen

 

Information från VGR IT: Det här mejlet kommer från en extern
e-postserver. Om du inte känner igen avsändaren eller om innehållet verkar
misstänkt bör du inte klicka på några länkar eller öppna eventuella
bilagor.

 

Till Västra Götalandsregionen,

 

Kan ni skicka en kopia av det intygande som omnämns av SVT:

”Västra Götalandsregionens chef intygade till EU att Vårdexpressen inte
bara skulle användas inom primärvården utan i hela regionens sjukvård.”

Se här
[3]https://svt.se/nyheter/lokalt/skane/ekob...

 

Med vänlig hälsning,

Nils K. Hult

 

-------------------------------------------------------------------

 

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[4][Registrators #632 e-postadress]

 

Är [5][Västra Götalandsregionen e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar
till Västra Götalandsregionen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta
formulär:

[6]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[7]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.narhalsan.se/
3. https://svt.se/nyheter/lokalt/skane/ekob...
4. mailto:[Registrators #632 e-postadress]
5. mailto:[Västra Götalandsregionen e-postadress för begäran om allmän handling]
6. https://handlingar.se/sv/change_request/...
7. https://handlingar.se/sv/help/officers