Skyddsmaterial leveranser Covid-19 maj 2020

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Trosa municipality as part of a batch sent to 7 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej,

Jag vill ta del av en allmän handling ang. leveranser av skyddsmaterial 2020-05-01 - 2020-05-31 kopplat till pandemin med covid-19. De behöver ej vara leverantörsidentifierade och förpackningarna kan vara i olika storlekar.

Är specifikt intresserad av informationsmängden ”Lagersaldo – tillgängliga volymer av skyddsmaterial” som kan innehålla typ av skyddsmaterial (exempelvis handskar, förkläde, visir, handsprit, ytdesinfektion med flera), storlek, koncentration, antal/mängd per förpackning.

Om någon av ovanstående uppgifter inte finns i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Elenor

Trosamailen, Trosa municipality

1 Attachment

 

Tack för att du kontaktat Trosa kommun!

 

Detta är ett automatsvar som bekräftar att vi har mottagit ditt mejl.

 

Med vänlig hälsning,

Serviceenheten Trosa Kommun
Kommunkontoret, 619 80 Trosa
Besöksadress: Västra Långgatan 4

Tel: 0156-520 00

Epost: [Trosa kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

[1]www.trosa.se

 

När du kommunicerar med Trosa kommun och våra kommunala bolag via e-post
kommer dina uppgifter att behandlas av kommunen eller bolagen. All
hantering av personuppgifter i e-post sker i enlighet med
Dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer om Trosa kommuns och de kommunala
bolagens hantering av personuppgifter på
[2]https://www.trosa.se/personuppgifter

Det här e-postmeddelandet har skannats för spam och virus av Trosa kommuns
spamfilter. Om du tror att det här e-postmeddelandet skulle ha blivit
stoppat av våra filter kan du klicka här för att rapportera det. [3]Anmäl
mailet 

 

--------------------------------------------------------------------------

När du kommunicerar med Trosa kommun och våra kommunala bolag via e-post
kommer dina uppgifter att behandlas av kommunen eller bolagen. All
hantering av personuppgifter i e-post sker i enlighet med
Dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer om Trosa kommuns och de kommunala
bolagens hantering av personuppgifter på
https://www.trosa.se/personuppgifter

References

Visible links
1. http://www.trosa.se/
2. https://www.trosa.se/personuppgifter
3. file:///tmp/foiextract20210607-26584-j9fs7y#/outer/reportspam?token=dXNlcj1oZWxlbmUuY2xhZXNzb25AdHJvc2Euc2U7dHM9MTU4MzQxMDYyNjt1dWlkPTVFNjBFREMyMEVBNTE1MDI3QkM5QUEwQzZGQTc4QkU5O3Rva2VuPTQxZDU4YzU2NmI5YTZkYTg1ZTVjZjNjMGYzNjdiZDgxN2ZlMTY2Njc7

Richard Kihlgren, Trosa municipality

2 Attachments

 

 

[1]https://www.trosa.se/globalassets/kommun...

Hej Elenor,

Bifogar en sammanställning enligt din begäran. Om något är oklart eller om
jag missuppfattat din begäran är du välkommen att återkomma till mig.  

Med vänliga hälsningar

 

-----------------------------

Richard Kihlgren
Kommunikationschef / Krisberedskap

Kommunkontoret, 619 80 Trosa
Besöksadress: Västra Långgatan 4, Trosa

Tel direkt: 0156-522 07   Tel växel: 0156-520 00
Mobil 070-316 22 07
E-post: [2][e-postadress]
[3]www.trosa.se

 

Från: Elenor Weijmar <[4][Registrators #629 e-postadress]>
Skickat: den 6 juni 2021 19:36
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Trosa kommun
<[5][Trosa kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Skyddsmaterial leveranser
Covid-19 maj 2020

Hej,

Jag vill ta del av en allmän handling ang. leveranser av skyddsmaterial
2020-05-01 - 2020-05-31 kopplat till pandemin med covid-19. De behöver
ej vara leverantörsidentifierade och förpackningarna kan vara i olika
storlekar.

Är specifikt intresserad av informationsmängden ”Lagersaldo –
tillgängliga volymer av skyddsmaterial” som kan innehålla typ av
skyddsmaterial (exempelvis handskar, förkläde, visir, handsprit,
ytdesinfektion med flera), storlek, koncentration, antal/mängd per
förpackning.

Om någon av ovanstående uppgifter inte finns i systemet kan ni bortse
från vår begäran i den delen.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Elenor

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[6][Registrators #629 e-postadress]

Är [7][Trosa kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar
till Trosa kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:
[8]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[9]https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

------------------------------------
Klicka h�r f�r att rapportera detta som skr�ppost ->
([10]https://portal.mailanyone.net/index.html...).

--------------------------------------------------------------------------

När du kommunicerar med Trosa kommun och våra kommunala bolag via e-post
kommer dina uppgifter att behandlas av kommunen eller bolagen. All
hantering av personuppgifter i e-post sker i enlighet med
Dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer om Trosa kommuns och de kommunala
bolagens hantering av personuppgifter på
https://www.trosa.se/personuppgifter

References

Visible links
2. mailto:[e-postadress]
3. https://www.trosa.se/
4. mailto:[Registrators #629 e-postadress]
5. mailto:[Trosa kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[Registrators #629 e-postadress]
7. mailto:[Trosa kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
8. https://handlingar.se/sv/change_request/...
9. https://handlingar.se/sv/help/officers
10. https://portal.mailanyone.net/index.html...