Skyddsmaterial leveranser Covid-19 maj 2020

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Municipality of Katrineholm as part of a batch sent to 7 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Hej,

Jag vill ta del av en allmän handling ang. leveranser av skyddsmaterial 2020-05-01 - 2020-05-31 kopplat till pandemin med covid-19. De behöver ej vara leverantörsidentifierade och förpackningarna kan vara i olika storlekar.

Är specifikt intresserad av informationsmängden ”Lagersaldo – tillgängliga volymer av skyddsmaterial” som kan innehålla typ av skyddsmaterial (exempelvis handskar, förkläde, visir, handsprit, ytdesinfektion med flera), storlek, koncentration, antal/mängd per förpackning.

Om någon av ovanstående uppgifter inte finns i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Elenor

.Kommunledningsforvaltningen, Municipality of Katrineholm

Kommunledningsförvaltningen  i Katrineholms kommun har tagit emot ditt
meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag.

 

Som huvudregel blir all inkommande e-post en allmän handling. Det innebär
bl.a. att allmänheten och media har rätt att ta del av innehållet i ditt
meddelande och att det kan komma att sparas i kommunen under en längre tid
enligt Arkivlagens bestämmelser. I det fall ditt meddelande hör till ett
ärende kommer det skickas till behörig handläggare.

 

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning,
såsom dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig
för de uppgifter du lämnat. Vilken rättslig grund som används beror på vad
ditt ärende gäller. Vi använder oss av Microsoft som personuppgiftsbiträde
för att sköta vår mail. Informationen kan därför komma att lagras i ett
tredje land men ska då enligt avtal uppfylla dataskyddsförordningens krav
på omfattande skyddsåtgärder enligt artikel 46 i form av
standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen samt certifiering
enligt Privacy Shield. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på vår
hemsida: [1]https://www.katrineholm.se/gdpr.

 

Med vänlig hälsning

 

Kommunledningsförvaltningen
-------------------------------------------------------

Kommunledningsförvaltningen
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
[2][e-postadress]
Växel: 0150-570 00
[3]katrineholm.se | [4]Facebook | [5]Instagram | [6]Linked in
Besöksadress: Fredsgatan 38

 

References

Visible links
1. https://www.katrineholm.se/gdpr
2. mailto:[e-postadress]
3. https://www.katrineholm.se/
4. https://www.facebook.com/katrineholm.se
5. https://www.instagram.com/katrineholm.se
6. https://se.linkedin.com/company/katrineh...

Myrbeck Marie, Municipality of Katrineholm

3 Attachments

 

Hej Eleonor,

 

Nedanstående lagersaldo hade centralförrådet per den 2020-05-31:

 

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

Marie Myrbeck

Controller

-------------------------------------------------------

[1]https://mb.cision.com/Public/11193/logo/...

 

Vård- och omsorgsförvaltningen

Katrineholms kommun

641 80 Katrineholm

[2][e-postadress]

Telefon: 0150-578 21 I Växel: 0150-570 00

katrineholm.se I [3]Facebook I [4]Instagram I [5]Linked in

Besöksadress: Upplandsgatan 2

 

 

 

Från: .Kommunledningsforvaltningen
Skickat: den 7 juni 2021 08:25
Till: .Vård och omsorgsförvaltningen
<[6][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Skyddsmaterial
leveranser Covid-19 maj 2020

 

Hej!

Hanterar ni den här begäran?

 

Med vänlig hälsning

 

-------------------------------------------------------

[7]https://mb.cision.com/Public/11193/logo/...

 

Kommunledningsförvaltningen

Katrineholms kommun

641 80 Katrineholm

[8][e-postadress]

Telefon: 0150-57000

katrineholm.se I [9]Facebook I [10]Instagram I [11]Linked in

Besöksadress: Stadshuset Gröna Kulle, Fredsgatan 38

------------------------------------------------------------------------

Från: Elenor Weijmar <[12][Registrators #625 e-postadress]>
Skickat: den 6 juni 2021 19:32
Till: .Kommunledningsforvaltningen
<[13][e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Skyddsmaterial leveranser
Covid-19 maj 2020

 

Hej,

Jag vill ta del av en allmän handling ang. leveranser av skyddsmaterial
2020-05-01 - 2020-05-31 kopplat till pandemin med covid-19. De behöver ej
vara leverantörsidentifierade och förpackningarna kan vara i olika
storlekar.

Är specifikt intresserad av informationsmängden ”Lagersaldo – tillgängliga
volymer av skyddsmaterial” som kan innehålla typ av skyddsmaterial
(exempelvis handskar, förkläde, visir, handsprit, ytdesinfektion med
flera), storlek, koncentration, antal/mängd per förpackning.

Om någon av ovanstående uppgifter inte finns i systemet kan ni bortse från
vår begäran i den delen.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[14][Registrators #625 e-postadress]

Är [15][Katrineholms kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Katrineholms kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär:

[16]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[17]https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[e-postadress]
3. https://www.facebook.com/katrineholm.se
4. https://www.instagram.com/katrineholm.se/
5. https://se.linkedin.com/company/katrineh...
6. mailto:[e-postadress]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://www.facebook.com/katrineholm.se
10. https://www.instagram.com/katrineholm.se/
11. https://se.linkedin.com/company/katrineh...
12. mailto:[Registrators #625 e-postadress]
13. mailto:[e-postadress]
14. mailto:[Registrators #625 e-postadress]
15. mailto:[Katrineholms kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
16. https://handlingar.se/sv/change_request/...
17. https://handlingar.se/sv/help/officers