Skötsel av utemiljö i Järfälla kommun/Dnr: Ten 2020/121

Sven Albertsson made this Freedom of Information request to Järfälla municipality

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was partially successful.

Till Järfälla kommun,

Önskar underlag för denna upphandling och tilldelningsbeslutet samt samtliga dokument innevarande avtalsperiod dvs. förra gången denna tjänst upphandlandes

Med vänlig hälsning,

Sven albertsson

Servicecenter, Järfälla municipality

Hej,
Tack för att du kontaktat oss på Järfälla kommun.
Vi har tagit emot ditt meddelande och kommer att återkomma till dig så
snart vi kan.
Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 08 - 580 285 00.
Ärendenummer: 2020SC70821
Ärendebeskrivning:
Till Järfälla kommun, Önskar underlag för denna upphandling och
tilldelningsbeslutet samt samtliga dokument innevarande avtalsperiod dvs.
förra gången denna tjänst upphandlandes Med vänlig hälsning, Sven
albertsson
-------------------------------------------------------------------
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #477 e-postadress] Är [Järfälla kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress
för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Järfälla kommun? Om så är
fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers Om du finner den här tjänsten
användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din
webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

Det är viktigt för oss i Järfälla kommun att du känner dig trygg med hur
vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in,
hanterar och delar med oss av den information om dig som vi behandlar.

 

Servicecenter arbetar på uppdrag av kommunens samtliga nämnder. De
personuppgifter som finns i ditt meddelande kommer att behandlas av
Servicecenter och respektive nämnd för att kunna ge svar på din fråga och
utföra vårt kommunala uppdrag.

 

För att veta mer om vad som räknas som personuppgift samt hur Järfälla
kommun hanterar dina personuppgifter ber vi dig att ta del av vår
informationspolicy genom att klicka på denna länk:

 

[1]https://www.jarfalla.se/kommun-och-polit...

 

Med vänlig hälsning,
Servicecenter
Järfälla kommun
08-580285 00
www.jarfalla.se
Besöksadress
Riddarplatsen 5,
Jakobsberg

References

Visible links
1. https://www.jarfalla.se/kommun-och-polit...

Kerstin Svensson, Järfälla municipality

Hej,

 

Upphandlingen avseende skötsel av utemiljö i Järfälla kommun, Ten 2020/121
är inte avslutad. Sista dag för att inkomma med anbud är den 29 juni 2020.

 

Om det är upphandlingsdokumenten som ni är intresserad av så finns de att
hämta ut via TendSign på webbadress [1]www.tendsign.com.

 

I det fallet att ni vill ha ut underlag från den senaste genomförda
upphandling så tar kommunen ut en avgift om 2 kr per sida enligt beslut av
kommunfullmäktige. Avgiften accepteras genom att besvara detta mail med
faktureringsadress samt ev. referens. Därefter sker utlämnandet efter
genomförd sekretessprövning. I det fallet att det är gamla underlag som
begärs ut måste exakt namn på denna upphandling samt diarienummer anges.

 

Med vänlig hälsning

--------------------------------------------------

Kerstin Svensson

Inköps- och upphandlingsstrateg

Järfälla Kommun

Vasaplatsen 9-11

177 80 JÄRFÄLLA

08-580 285 11

mailto: [2][e-postadress]

 

References

Visible links
1. http://www.tendsign.com/
2. mailto:[e-postadress]

Kerstin Svensson, Järfälla municipality

Påminnelse

I det fallet att vi inte får återkoppling inom 24 timmar så kommer ärendet
att stängas ner.

 

Hej,

 

Upphandlingen avseende skötsel av utemiljö i Järfälla kommun, Ten 2020/121
är inte avslutad. Sista dag för att inkomma med anbud är den 29 juni 2020.

 

Om det är upphandlingsdokumenten som ni är intresserad av så finns de att
hämta ut via TendSign på webbadress [1]www.tendsign.com.

 

I det fallet att ni vill ha ut underlag från den senaste genomförda
upphandling så tar kommunen ut en avgift om 2 kr per sida enligt beslut av
kommunfullmäktige. Avgiften accepteras genom att besvara detta mail med
faktureringsadress samt ev. referens. Därefter sker utlämnandet efter
genomförd sekretessprövning. I det fallet att det är gamla underlag som
begärs ut måste exakt namn på denna upphandling samt diarienummer anges.

 

Med vänlig hälsning

--------------------------------------------------

Kerstin Svensson

Inköps- och upphandlingsstrateg

Järfälla Kommun

Vasaplatsen 9-11

177 80 JÄRFÄLLA

08-580 285 11

mailto: [2][e-postadress]

 

References

Visible links
1. http://www.tendsign.com/
2. mailto:[e-postadress]