Rubriker på mejl mellan Anders Tegnell och Peter Tüll

Hanna Pettersson made this Freedom of Information request to The Public Health Agency of Sweden

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request is waiting for clarification. If you are Hanna Pettersson, please sign in to send a follow up message.

Till Folkhälsomyndigheten,

Jag vill få rubriker till alla mejl mellan Anders Tegnell och Peter Tüll under 2020.
Alltså inte själva texten i mejlen utan enbart ämnesraden.

Med vänlig hälsning,

Hanna Pettersson

Info Folkhälsomyndigheten, The Public Health Agency of Sweden

Hej! 

Vi har tagit emot din begäran om allmän handling och ber att få återkomma
så snart som möjligt.

Folkhälsomyndigheten får för tillfället många begäranden om allmänna
handlingar. Myndigheten handlägger förfrågningarna i tur och ordning.

Folkhälsomyndigheten tar ut avgifter för utlämnande av pappershandling i
enlighet med Avgiftsförordningen (1992:191).

Avgiften för en beställning av 1-9 sidor: ingen kostnad, tio sidor: 50
kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor. Avgift tillkommer
för porto om brevet väger mer än 20 gram.

Folkhälsomyndigheten har ingen skyldighet att lämna ut handlingar i annan
form är pappershandlingar men myndigheten vill ändå i första hand om
möjligt lämna ut handlingar per mejl. För handlingar som finns lagrade i
diariet tas en avgift ut per utlämnad fil. De första nio filerna är
kostnadsfria. Om ett utlämnande avser fler än tio filer tas en avgift ut
med 50 kr och 2 kr för varje fil därutöver. För handlingar som finns i
pappersform och som måste skannas för att skickas med mejl tas samma
avgift ut som vid utlämnande av pappershandling.

För handlingar som finns lagrade på annan plats än diariet tas en avgift
ut för den tidsåtgång som arbetet med framtagande och utskick av
handlingen medför. Avgift tas ut med 125 kr per påbörjad fjärdedels
arbetstimme. 

Återkom med fakturaadress om du fortfarande är intresserad.

 

Med vänlig hälsning,

Folkhälsomyndigheten                Folkhälsomyndigheten

171 82 Solna                                Box 505

Telefon 010-205 20 00                831 26 Östersund

 

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för
bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja
samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot
hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Läs mer på vår webbplats: [1]www.folkhalsomyndigheten.se

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Hanna Pettersson <[Registrators #502 e-postadress]>
Skickat: den 24 november 2020 21:02
Till: Info Folkhälsomyndigheten <[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Rubriker på mejl mellan
Anders Tegnell och Peter Tüll

 

Till Folkhälsomyndigheten,

 

 

Jag vill få rubriker till alla mejl mellan Anders Tegnell och Peter Tüll
under 2020.

Alltså inte själva texten i mejlen utan enbart ämnesraden.

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

Hanna Pettersson

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #502 e-postadress]

 

 

Är [2][Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Folkhälsomyndigheten? Om så är fallet, vänligen
kontakta oss genom detta formulär:

http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.folkhalsomyndigheten.se/
2. mailto:[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]

Info Folkhälsomyndigheten, The Public Health Agency of Sweden

Hej!
Påminner om nedan

Återkom med fakturaadress om du fortfarande är intresserad.

En logg tar cirka 30 minuter att ta fram och kostar därmed 250:-

 

Om vi inte hör något ifrån dig, så kommer vi att bortse från din begäran.

 

Med vänlig hälsning,

Registrator

 

Folkhälsomyndigheten                           Folkhälsomyndigheten

171 82 Solna                                                 Box 505

                                                                         
831 26 Östersund

 

Webbplats: [1]http://www.folkhalsomyndigheten.se

 

 

Från: Info Folkhälsomyndigheten <[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 25 november 2020 08:57
Till: 'Hanna Pettersson' <[Registrators #502 e-postadress]>
Ämne: Begäran om allmän handling Hanna Pettersson 2020-11-24

 

Hej! 

Vi har tagit emot din begäran om allmän handling och ber att få återkomma
så snart som möjligt.

Folkhälsomyndigheten får för tillfället många begäranden om allmänna
handlingar. Myndigheten handlägger förfrågningarna i tur och ordning.

Folkhälsomyndigheten tar ut avgifter för utlämnande av pappershandling i
enlighet med Avgiftsförordningen (1992:191).

Avgiften för en beställning av 1-9 sidor: ingen kostnad, tio sidor: 50
kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor. Avgift tillkommer
för porto om brevet väger mer än 20 gram.

Folkhälsomyndigheten har ingen skyldighet att lämna ut handlingar i annan
form är pappershandlingar men myndigheten vill ändå i första hand om
möjligt lämna ut handlingar per mejl. För handlingar som finns lagrade i
diariet tas en avgift ut per utlämnad fil. De första nio filerna är
kostnadsfria. Om ett utlämnande avser fler än tio filer tas en avgift ut
med 50 kr och 2 kr för varje fil därutöver. För handlingar som finns i
pappersform och som måste skannas för att skickas med mejl tas samma
avgift ut som vid utlämnande av pappershandling.

För handlingar som finns lagrade på annan plats än diariet tas en avgift
ut för den tidsåtgång som arbetet med framtagande och utskick av
handlingen medför. Avgift tas ut med 125 kr per påbörjad fjärdedels
arbetstimme. 

Återkom med fakturaadress om du fortfarande är intresserad.

 

Med vänlig hälsning,

Folkhälsomyndigheten                Folkhälsomyndigheten

171 82 Solna                                Box 505

Telefon 010-205 20 00                831 26 Östersund

 

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för
bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja
samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot
hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Läs mer på vår webbplats: [2]www.folkhalsomyndigheten.se

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Hanna Pettersson <[3][Registrators #502 e-postadress]>
Skickat: den 24 november 2020 21:02
Till: Info Folkhälsomyndigheten <[4][Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Rubriker på mejl mellan
Anders Tegnell och Peter Tüll

 

Till Folkhälsomyndigheten,

 

 

 

Jag vill få rubriker till alla mejl mellan Anders Tegnell och Peter Tüll
under 2020.

 

Alltså inte själva texten i mejlen utan enbart ämnesraden.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Hanna Pettersson

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[5][Registrators #502 e-postadress]

 

 

 

Är [6][Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Folkhälsomyndigheten? Om så är fallet, vänligen
kontakta oss genom detta formulär:

 

[7]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[8]http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.folkhalsomyndigheten.se/
2. http://www.folkhalsomyndigheten.se/
3. mailto:[Registrators #502 e-postadress]
4. mailto:[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[Registrators #502 e-postadress]
6. mailto:[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]
7. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
8. http://handlingar.se/sv/help/officers

Info Folkhälsomyndigheten, The Public Health Agency of Sweden

Påminner om nedan
Om vi inte hör något ifrån dig, så kommer vi att bortse från din begäran

 

Med vänlig hälsning,

Registrator

 

Folkhälsomyndigheten                           Folkhälsomyndigheten

171 82 Solna                                                 Box 505

                                                                         
831 26 Östersund

 

Webbplats: [1]http://www.folkhalsomyndigheten.se

 

 

 

Från: Info Folkhälsomyndigheten <[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 3 december 2020 16:18
Till: '[Registrators #502 e-postadress]'
<[Registrators #502 e-postadress]>
Ämne: Begäran om allmän handling Hanna Pettersson 2020-11-24

 

Hej!
Påminner om nedan

Återkom med fakturaadress om du fortfarande är intresserad.

En logg tar cirka 30 minuter att ta fram och kostar därmed 250:-

 

Om vi inte hör något ifrån dig, så kommer vi att bortse från din begäran.

 

Med vänlig hälsning,

Registrator

 

Folkhälsomyndigheten                           Folkhälsomyndigheten

171 82 Solna                                                 Box 505

                                                                         
831 26 Östersund

 

Webbplats: [2]http://www.folkhalsomyndigheten.se

 

 

Från: Info Folkhälsomyndigheten <[3][Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 25 november 2020 08:57
Till: 'Hanna Pettersson' <[4][Registrators #502 e-postadress]>
Ämne: Begäran om allmän handling Hanna Pettersson 2020-11-24

 

Hej! 

Vi har tagit emot din begäran om allmän handling och ber att få återkomma
så snart som möjligt.

Folkhälsomyndigheten får för tillfället många begäranden om allmänna
handlingar. Myndigheten handlägger förfrågningarna i tur och ordning.

Folkhälsomyndigheten tar ut avgifter för utlämnande av pappershandling i
enlighet med Avgiftsförordningen (1992:191).

Avgiften för en beställning av 1-9 sidor: ingen kostnad, tio sidor: 50
kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor. Avgift tillkommer
för porto om brevet väger mer än 20 gram.

Folkhälsomyndigheten har ingen skyldighet att lämna ut handlingar i annan
form är pappershandlingar men myndigheten vill ändå i första hand om
möjligt lämna ut handlingar per mejl. För handlingar som finns lagrade i
diariet tas en avgift ut per utlämnad fil. De första nio filerna är
kostnadsfria. Om ett utlämnande avser fler än tio filer tas en avgift ut
med 50 kr och 2 kr för varje fil därutöver. För handlingar som finns i
pappersform och som måste skannas för att skickas med mejl tas samma
avgift ut som vid utlämnande av pappershandling.

För handlingar som finns lagrade på annan plats än diariet tas en avgift
ut för den tidsåtgång som arbetet med framtagande och utskick av
handlingen medför. Avgift tas ut med 125 kr per påbörjad fjärdedels
arbetstimme. 

Återkom med fakturaadress om du fortfarande är intresserad.

 

Med vänlig hälsning,

Folkhälsomyndigheten                Folkhälsomyndigheten

171 82 Solna                                Box 505

Telefon 010-205 20 00                831 26 Östersund

 

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för
bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja
samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot
hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Läs mer på vår webbplats: [5]www.folkhalsomyndigheten.se

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Hanna Pettersson <[6][Registrators #502 e-postadress]>
Skickat: den 24 november 2020 21:02
Till: Info Folkhälsomyndigheten <[7][Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Rubriker på mejl mellan
Anders Tegnell och Peter Tüll

 

Till Folkhälsomyndigheten,

 

 

 

Jag vill få rubriker till alla mejl mellan Anders Tegnell och Peter Tüll
under 2020.

 

Alltså inte själva texten i mejlen utan enbart ämnesraden.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Hanna Pettersson

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[8][Registrators #502 e-postadress]

 

 

 

Är [9][Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Folkhälsomyndigheten? Om så är fallet, vänligen
kontakta oss genom detta formulär:

 

[10]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[11]http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.folkhalsomyndigheten.se/
2. http://www.folkhalsomyndigheten.se/
3. mailto:[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]
4. mailto:[Registrators #502 e-postadress]
5. http://www.folkhalsomyndigheten.se/
6. mailto:[Registrators #502 e-postadress]
7. mailto:[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[Registrators #502 e-postadress]
9. mailto:[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]
10. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
11. http://handlingar.se/sv/help/officers