Regler för användarkonto i Svensk mediedatabas (SMDB)

The request was partially successful.

Till Kungliga Biblioteket,

Jag skulle vilja begära ut de regler som styr vad som gäller vid ansökan om ett användarkonto i Svensk mediedatabas, SMDB.

Med vänlig hälsning,
Aster Isk

Kungliga Biblioteket Publik Verksamhet, Royal Library

Ett nytt ärende med ID: PUB0025152 och ämne: begäran enligt
Offentlighetsprincipen - Regler för användarkonto i Svensk mediedatabas
(SMDB)  har registrerats.

Till Kungliga Biblioteket,

Jag skulle vilja begära ut de regler som styr vad som gäller vid ansökan om ett användarkonto i Svensk mediedatabas, SMDB.

Med vänlig hälsning,

Aster Isk

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1282 e-postadress]

Är [KB e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Kungliga Biblioteket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

 

-----

Kungliga biblioteket

Box 5039

102 41 Stockholm

Besöksadress: Humlegården, Stockholm

Telefon: 010-709 30 30

 

E-post: [1][KB e-postadress för begäran om allmän handling]

Webb: [2]www.kb.se

 

 

OBS! Från och med 10 januari har vi förändrade öppettider och viss
begränsning av sittplatserna för att förhindra smittspridning.
Vi ber även om förståelse för att längre framtagningstider och begränsad
tillgång till delar av samlingarna kan förekomma pga sjukdom.
Läs mer på [3]www.kb.se.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[KB e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://www.kb.se/
3. http://www.kb.se/

Kungliga Biblioteket Publik Verksamhet, Royal Library

Ditt ärende med ID: PUB0025152 med ämne: begäran enligt
Offentlighetsprincipen - Regler för användarkonto i Svensk mediedatabas
(SMDB) har fått en ny kommentar:

 

Regler:

Tillgång till KB:s audiovisuella samlingar
Du som forskar har tillgång till de audiovisuella samlingarna. Ditt
resultat ska även andra kunna ta del av. För att få ett användarkonto i
SMDB, måste du vara myndig. När din ansökan har godkänts, kan du beställa
i SMDB. Ditt beställda material tar du del av antingen på KB, Humlegården
i Stockholm eller som fjärrlån på något av de universitets- och
högskolebibliotek som vi samarbetar med. Av upphovsrättsliga skäl kan du
endast spela upp materialet på bibliotekens datorer. Du kan inte låna med
dig materialet. Att beställa och ta del av de audiovisuella samlingarna är
kostnadsfritt.

Uppspelning av material på KB
Du som besöker KB i Stockholm, behöver även ha ett lånekort på KB för att
kunna ta del av de audiovisuella samlingarna. Ansök om lånekort via Regina
Du ska visa upp giltig fotolegitimation när du hämtar ut lånekortet.

Fjärrlån
Om du vill ta del av dina beställningar som fjärrlån, skickas de på dvd
till det bibliotek som du har valt att spela upp dem på. Lånetiden är tre
månader. Om du behöver, kan KB förlänga lånet.

Kopiering av material
Det är inte tillåtet att kopiera (fotografera, spela in, ladda ner på
hårddisk eller USB-minne etc) eller sprida material ur de audiovisuella
samlingarna. Det är du som användare som ansvarar för att de
upphovsrättsliga reglerna följs.

Användarkonto i Svensk mediedatabas
Ditt användarkonto i SMDB gäller i 12 månader. Innan användaravtalet går
ut, får du ett meddelande per e-post om att förnya det. Om du inte
förlänger användarkontot då, avslutas kontot och dina personuppgifter
raderas.

Under fliken Mina sidor i SMDB kan du uppdatera personuppgifter liksom
uppgifter om ditt projekt. Se till att uppgifterna där alltid är aktuella.
Om någon mer än du själv behöver ta del av dina beställningar för
projektet, ska du ange dina medarbetares namn i ansökningsformuläret.

Behandling av personuppgifter och sekretess
Sedan den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (GDPR) all behandling
av personuppgifter. Syftet med GDPR är att skydda privatpersoner mot att
de personuppgifter de lämnar till KB, behandlas på ett sätt som kan kränka
den personliga integriteten.

De personuppgifter som behandlas är namn, telefonnummer, personnummer,
e-postadress, adress liksom uppgift om forskningsändamål. KB behöver
registrera sådana uppgifter för att kunna fullgöra sitt avtal med
låntagaren. Uppgifterna används för registrering av beställningar och lån.
Anonymiserade uppgifter används för statistik.

Personuppgifter raderas efter ett år om forskaren inte väljer att förnya
sitt konto i SMDB.

Du har rätt att få information om vilka uppgifter KB har om dig. Du kan be
om ett registerutdrag med dessa uppgifter.

Som registrerad har du rätt att begära att KB rättar felaktiga uppgifter.
Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter
raderade samt rätt till begränsning av behandlingen.

Har du frågor kring personuppgiftshantering, vill ha ett registerutdrag,
ändra eller radera uppgifter ta då kontakt med KB:s personuppgiftsombud.

Adress: Kungliga biblioteket, Box 5039, 102 41 Stockholm.
Besöksadress: Humlegårdsgatan 26, Humlegården, Stockholm
E-post: [e-postadress]
Telefon växel: 010-709 30 00

Du har rätt att lämna in klagomål på behandlingen till Datainspektionen
som är tillsynsmyndighet.

För uppgift om enskild persons lån, reservation, annan form av beställning
eller sökningar i KB:s informationssystem gäller sekretess.

 

Information från [1]https://smdb.kb.se/smdb/login:

Vem kan få konto i SMDB?

Du som forskar har tillgång till Kungliga bibliotekets audiovisuella
samlingar. Ditt resultat ska även andra kunna ta del av. Du kan titta och
lyssna på samlingarna om du

* studerar eller forskar på högskolenivå
* är författare eller journalist
* gör research inför konstnärlig verksamhet
* behöver förbereda undervisning eller föredrag (lärare,
föredragshållare).

För att ansöka om användarkonto i Svensk mediedatabas, SMDB, behöver du
vara myndig.

 

Kungliga biblioteket
Box 5039
102 41 Stockholm
Besöksadress: Humlegården, Stockholm
Telefon: 010-709 30 30 (vardagar kl. 9–16)

E-post: [2][KB e-postadress för begäran om allmän handling]
Webb: [3]www.kb.se

References

Visible links
1. https://smdb.kb.se/smdb/login
2. mailto:[KB e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.kb.se/