Uppenbar Pseudonym

Till Regeringskansliet,

Hej.

Jag önskar mig ett register över alla myndigheter och bolag som myndigheterna är delägare i.

Jag önskar mig även att detta register har unika och beständiga identifierare. Jag vet i dagsläget inte om orgnummer fyller detta krav.

Jag vill gärna veta vem jag kan ta kontakt med hos er för att få ett sådant register till stånd.

Antaganden:
Min gissning är att det totalt rör sig om 2000-5000 poster. Min gissning är även att om ett sådant register skulle finnas och användas inom alla myndigheterna när de länkar till varandra då skulle värdet av deras data höjas mångdubbelt. I dagsläget är det textsträngar överallt och det hindrar innovation och tex användning av grafbaserad maskinlärning.

Bakgrund:
Vi som jobbar maskinellt med myndigheternas öppna data behöver ett sådant register för att kunna säkerställa att vi pratar om samma saker. Vi önskar även att myndigheterna själva använder unika beständiga identifierare i första hand när det släpper data så vi inte behöver sitta och gissa vad tusentals textstränger är för något.

Jag känner till https://myndighetsregistret.scb.se/ och vet att det är byggt enligt https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

FA Utlämnandeärenden, Government Offices

2 Attachments

Hej,

Som jag förstår det vill du ha uppgifter om myndigheter under regeringen samt statligt ägda bolag.

Bifogat finner du en lista över myndigheter under regeringen per en 19 september 2022. Bifogat finner du även 2022 års redogörelse för företag med statligt ägande. På sida 51 finns en bolagsöversikt över statligt ägda bolag med efterföljande information om respektive bolag.

För att kunna hjälpa dig vidare behöver du återkomma med ett förtydligande om vad du avser "med unika och beständiga identifierare".

Vänligen,
Moa Johansson
Departementssekreterare
Förvaltningsavdelningen
RS Rättssekretariat
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 35 16
[e-postadress]
www.regeringen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2583 e-postadress]>
Skickat: den 20 oktober 2022 07:07
Till: FA Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Register över alla myndigheter

Till Regeringskansliet,

Hej.

Jag önskar mig ett register över alla myndigheter och bolag som myndigheterna är delägare i.

Jag önskar mig även att detta register har unika och beständiga identifierare. Jag vet i dagsläget inte om orgnummer fyller detta krav.

Jag vill gärna veta vem jag kan ta kontakt med hos er för att få ett sådant register till stånd.

Antaganden:

Min gissning är att det totalt rör sig om 2000-5000 poster. Min gissning är även att om ett sådant register skulle finnas och användas inom alla myndigheterna när de länkar till varandra då skulle värdet av deras data höjas mångdubbelt. I dagsläget är det textsträngar överallt och det hindrar innovation och tex användning av grafbaserad maskinlärning.

Bakgrund:

Vi som jobbar maskinellt med myndigheternas öppna data behöver ett sådant register för att kunna säkerställa att vi pratar om samma saker. Vi önskar även att myndigheterna själva använder unika beständiga identifierare i första hand när det släpper data så vi inte behöver sitta och gissa vad tusentals textstränger är för något.

Jag känner till https://myndighetsregistret.scb.se/ och vet att det är byggt enligt https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2583 e-postadress]

Är [GO e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Regeringskansliet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Uppenbar Pseudonym

Till FA Utlämnandeärenden,

Tusen tack för svaret. Jag skulle vilja ha denna data samlat för alla svenska myndigheter på ett ställe. Gärna i en grafdatabas med SPARQL stöd.

Finns det idag eller måste jag fråga alla kommuner, regioner och länsstyrelser vilka bolag de äger eller deläger?

Det bliver i så fall väldigt många ställen att fråga. Sen skulle jag vilja ha alla dessa bolags senaste redovisningar som strukturerad öppen data. Finns det något stöd i lagen för att få ut detta ur bolag som staten/myndigheterna äger? Om inte, vem kan jag prata med om detta?

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Till FA Utlämnandeärenden,

Hej 😀

Tack för informationen och svaret. Jag skulle önska mig att få båda listan över myndigheter och bolag i ett format som är maskinläsbart. Tex csv eller xslx

Är det möjligt?

När det gäller unika beständiga identifierare så skulle tex organisationsnummer räcka rätt bra.

Jag skulle vilja ha ett API och en datamängd där jag när som helst kan ta del av dessa metadata om staten. Det är rätt basal öppen data men det är en start om nu vi ska bli bäst i världen på området 😀

Om jag förstått rätt så har regeringskansliet i dagsläget inte överblick över andra än de direkt underställda bolagen. Tex vet ni inte vilka bolag som Härnösands kommun är delägare i. Är det korrekt?

Om det stämmer då försvårar det mitt arbete att få ett överblick för då måste jag fråga alla kommuner och regioner samma frågor som jag frågat er.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

FA Utlämnandeärenden, Government Offices

Hej,

Det finns ingen allmän handling som motsvarar din begäran i Regeringskansliet. Du kan däremot ta del av myndigheters organisationsnummer på Statistiska centralbyråns webbplats, https://myndighetsregistret.scb.se/Myndi....

Det stämmer att Regeringskansliet inte har uppgifter om frågor som rör regioner och kommuners verksamhet.

Vänligen,
Moa Johansson
Departementssekreterare
Förvaltningsavdelningen
RS Rättssekretariat
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 35 16
[email address]
www.regeringen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[FOI #2583 email]>
Skickat: den 2 november 2022 08:40
Till: FA Utlämnandeärenden <[email address]>
Ämne: Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Register över alla myndigheter

Till FA Utlämnandeärenden,

Hej 😀

Tack för informationen och svaret. Jag skulle önska mig att få båda listan över myndigheter och bolag i ett format som är maskinläsbart. Tex csv eller xslx

Är det möjligt?

När det gäller unika beständiga identifierare så skulle tex organisationsnummer räcka rätt bra.

Jag skulle vilja ha ett API och en datamängd där jag när som helst kan ta del av dessa metadata om staten. Det är rätt basal öppen data men det är en start om nu vi ska bli bäst i världen på området 😀

Om jag förstått rätt så har regeringskansliet i dagsläget inte överblick över andra än de direkt underställda bolagen. Tex vet ni inte vilka bolag som Härnösands kommun är delägare i. Är det korrekt?

Om det stämmer då försvårar det mitt arbete att få ett överblick för då måste jag fråga alla kommuner och regioner samma frågor som jag frågat er.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

show quoted sections