Ramavtalsfakturor Luftbehandlingsarbeten

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Aneby municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Till Aneby kommun,

Hej,
Önskar att ta del av samtliga fakturor utförda under ramavtal Ventilation under 2020-2021.

Med vänlig hälsning,

Christer Hugosson