Ramavtalsfakturor Luftbehandlingsarbeten

Christer Hugosson made this Freedom of Information request to Håbo kommun

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

There was a delivery error or similar, which needs fixing by the handlingar.se team.

Till Habo kommun,

Hej,
Önskar att ta del av samtliga fakturor från er ramavtalsentreprenör på luftbehandlingsarbeten för åren 2020-2021.

Med vänlig hälsning,

Christer Hugosson

Anna Porsér, Håbo kommun

Hej,
via registrator har jag fått ta del av er begäran:
”Önskar att ta del av samtliga fakturor från er ramavtalsentreprenör på
luftbehandlingsarbeten för åren 2020-2021.”

 

Vi har ramavtal gällande ventilationsarbeten – är det dessa fakturor som
ni vill ha?

 

 

Med vänlig hälsning

 

Anna Porsér

Upphandlare

Håbo kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
746 80 Bålsta

Centrumleden 1
Telefon 0171-523 37
[1]www.habo.se

Håbo kommun hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.
Du kan läsa mer på habo.se/personuppgifter.

 

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande

 

Håbo kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.
Du kan läsa mer på habo.se/personuppgifter.

References

Visible links
1. http://www.habo.se/ blocked::http://www.habo.se/ http://www.habo.se/
http://www.habo.se/

Till Anna Porsér,
Ja precis.

Med vänliga hälsningar,

Christer Hugosson

Marie Quick, Håbo kommun

Hej!

Räcker det med en sammanställning på alla fakturor i en excelfil?

Med vänlig hälsning

Marie Quick
Fastighetsadministratör

Håbo Kommun
Central drift och service
746 80 Bålsta
Telefon 0171-528 40
www.habo.se

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Ekonomi <[e-postadress]>
Skickat: den 16 februari 2022 14:21
Till: Marie Quick <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ramavtalsfakturor Luftbehandlingsarbeten

Hej Marie,

Se nedan svar från Upphandling. Gäller det fakturor till er och som ni kan ta fram åt beställaren?

Med vänlig hälsning

Beatrice Lundegård
Ekonomiadministratör kundreskontra

Håbo kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomiavdelningen
746 80 Bålsta
Telefon 0171-528 80
www.habo.se

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Upphandling <[e-postadress]>
Skickat: den 16 februari 2022 14:18
Till: Ekonomi <[e-postadress]>
Ämne: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ramavtalsfakturor Luftbehandlingsarbeten

Hej,
har kollat med frågeställaren nu och det gäller ventilationsarbeten där vi under 2020-2021 haft ramavtal med:
Building Management Control Service i Uppland AB, org.nr. 556950-3591 Samt Bravida Sverige AB, org.nr. 556197-4188.

Vänligen
Anna Porsér
Upphandlare

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Ekonomi <[e-postadress]>
Skickat: den 15 februari 2022 14:30
Till: Upphandling <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ramavtalsfakturor Luftbehandlingsarbeten

Hej Upphandling,

Kan ni hjälp oss i nedan fråga med att ta fram vilken ramavtalsentreprenör som efterfrågas här?

Med vänlig hälsning
Beatrice Lundegård

Ekonomiadministratör kundreskontra

Håbo kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomiavdelningen
746 80 Bålsta
Telefon 0171-528 80
www.habo.se

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anna Gabrielsson <[e-postadress]> För Kommunstyrelsen
Skickat: den 15 februari 2022 09:25
Till: Ekonomi <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ramavtalsfakturor Luftbehandlingsarbeten

Hej,

Se mailet nedan, tar ni hand om det?

Med vänlig hälsning

Anna Gabrielsson
Registrator

Håbo kommun
Kommunledningensförvaltningen
746 80 BÅLSTA
Telefon 0171-46 43 69
www.habo.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christer Hugosson <[Registrators #1292 e-postadress]>
Skickat: den 15 februari 2022 08:25
Till: Kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ramavtalsfakturor Luftbehandlingsarbeten

Till Habo kommun,

Hej,

Önskar att ta del av samtliga fakturor från er ramavtalsentreprenör på luftbehandlingsarbeten för åren 2020-2021.

Med vänlig hälsning,

Christer Hugosson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1292 e-postadress]

Är [haabo_municipality e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Håbo kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Håbo kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer på habo.se/personuppgifter.

Till Marie Quick,

Bortse från denna förfrågan, den var menad att gå till Habo Kommun, fellänkat via Handlingar.se

Med vänliga hälsningar,

Christer Hugosson