Till Stockholms stad,

Jag vill begära ut det senaste protokollet från livsmedelskontroll på Sopköket 2019-08-15.

Med vänlig hälsning,

Filip Lundin

Funktion MHN Registratur, Stockholm city

1 Attachment

Hej!

Skickar begärd handling.

Med vänlig hälsning

Torbjörn Hulting
Arkiv och registratur
Miljöförvaltningen, verksamhetsstöd
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon växel: 08-508 28 800
E-post: [e-postadress]
start.stockholm

________________________________________________________________________  
Information om behandling av personuppgifter
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras. Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet.

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på start.stockholm/dataskydd-miljoforvaltningen/. Där beskriver vi dina rättigheter och hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 4 mars 2022 07:07
Till: Funktion MHN Registratur <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Protokoll livsmedelskontroll 2019-08-15 Sopköket

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Filip Lundin <[Registrators #1308 e-postadress]>
Skickat: den 3 mars 2022 17:22
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Protokoll livsmedelskontroll 2019-08-15 Sopköket

Till Stockholms stad,

Jag vill begära ut det senaste protokollet från livsmedelskontroll på Sopköket 2019-08-15.

Med vänlig hälsning,

Filip Lundin

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1308 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------