Projektansökningar Allmän utlysning 2019

Maria Elmquist made this Freedom of Information request to Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Forskningsrådet För Hälsa, Arbetsliv Och Välfärd,

Jag skulle vilja begära ut kopia på ansökningshandlingar för två projekt som beviljades anslag i Fortes allmänna utlysning år 2019:

2019-00388 - Humankapital för industri 4.0. Hur företagens bemanningsstrategier påverkar arbetskraftens förutsättningar till kompetensomställning och arbetsmarknadsrörlighet

2019-01051 - Handel 4.0? Arbetsmiljö och ojämlikhet i e-handeln

Tack på förhand,

Med vänlig hälsning,

Maria Elmquist

Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare

2 Attachments

Hej Maria

Här kommer efterfrågade handlingar.

Med vänliga hälsningar

Anette Christiernin

Registrator
[FORTE e-postadress för begäran om allmän handling]
Tel: 08-775 40 77 | [mobilnummer]-326 76 48

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Ringvägen 100 | Box 38084, 100 64 Stockholm
Forte.se | Prenumerera på vårt nyhetsbrev

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Maria Elmquist <[Registrators #614 e-postadress]>
Skickat: den 4 maj 2021 23:06
Till: Forte <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Projektansökningar Allmän utlysning 2019

Till Forskningsrådet För Hälsa, Arbetsliv Och Välfärd,

Jag skulle vilja begära ut kopia på ansökningshandlingar för två projekt som beviljades anslag i Fortes allmänna utlysning år 2019:

2019-00388 - Humankapital för industri 4.0. Hur företagens bemanningsstrategier påverkar arbetskraftens förutsättningar till kompetensomställning och arbetsmarknadsrörlighet

2019-01051 - Handel 4.0? Arbetsmiljö och ojämlikhet i e-handeln

Tack på förhand,

Med vänlig hälsning,

Maria Elmquist

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #614 e-postadress]

Är [FORTE e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Forskningsrådet För Hälsa, Arbetsliv Och Välfärd? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------