We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Anna Forsberg please sign in and let everyone know.

Till Linköpings Universitet,

Jag önskat begära ut ansökan som låg till grund för den professur som Laura Korhonen har

Med vänlig hälsning,

Anna Forsberg

Registrator vid Linköpings universitet, University Linköping

1 Attachment

Linköpings universitet (LiU) har tagit emot er begäran enligt nedan.
En prövning av begäran har inletts.

LiU lämnar ut kopior i elektronisk form med vissa undantag, se information i bifogad fil.

Avgift kommer att tas ut enligt avgiftsförordningen (1992:191). För utlämnande i elektronisk form tas en avgift ut enligt LiU:s lokala riktlinjer för elektroniska utlämnanden (dnr LiU-2019-01929).

- Elektroniskt utlämnande: upp till och med 9 sidor är utan kostnad. För 10 sidor eller fler tas en avgift ut efter tidsåtgången för utlämnandet. Om tidsåtgången överstiger 60 minuter tas en avgift ut om 300 kronor. För varje hel tiominutersperiod därefter tas en avgift ut om 60 kronor.
- Utlämnande i pappersform: upp till och med 9 sidor är utan kostnad. 10 sidor kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor styck.

Se bifogad fil för information om hur betalningen sker om utlämnandet omfattas av en avgift.

---------------------------------------------------------------------------------------

Önskar du ta del av allt inkl. intyg, publikationer m.m. eller enbart ansökan och CV?

Med vänlig hälsning
Sarah Nordvall
Registrator

Universitetsförvaltningen
Dokument- och arkivenheten
581 83 Linköping
Telefon: 013-28 10 03
Besöksadress: Campus Valla, Hus D
Besök oss gärna på: liu.se
För information om hur Linköpings universitet behandlar dina personuppgifter, ta del av vår integritetspolicy.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anna Forsberg <[Registrators #930 e-postadress]>
Skickat: den 15 oktober 2021 13:02
Till: Registrator vid Linköpings universitet <[LIU e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Professur ansökan

Till Linköpings Universitet,

Jag önskat begära ut ansökan som låg till grund för den professur som Laura Korhonen har

Med vänlig hälsning,

Anna Forsberg

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #930 e-postadress]

Är [LIU e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Linköpings Universitet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Registrator vid Linköpings universitet,

Hej!
Samtliga handlingar elektroniskt tack!
Mvh Frida

Med vänliga hälsningar,

Anna Forsberg

Registrator vid Linköpings universitet, University Linköping

1 Attachment

Hej Frida,

Linköpings universitet uppfattar att du önskar ta del av samtliga dokument som ingår i Laura Korhonens ansökan om professur i LiU:s ärende med diarienummer LiU-2017-01069.

Handlingarna innehåller en större mängd personuppgifter och kommer därför endast att lämnas ut i pappersform. Materialet uppgår till 713 sidor, vilket medför en avgift om 1456 kronor enligt avgiftsförordningen (1992:191).

Återkom med information om hur du önskar betala avgiften och till vilken adress du vill att handlingarna skickas. Se mer information i bifogat dokument.

Du har även rätt att ta del av handlingarna på plats hos myndigheten utan avgift. Meddela om det är av intresse.

Om det inte var ovan nämnda handlingar du efterfrågade ber vi dig återkomma med en precisering.

Med vänlig hälsning
Registrator

Universitetsförvaltningen
Dokument- och arkivenheten
581 83 Linköping
Telefon, registratorsexpeditionen: 013-28 10 03
Besöksadress: Campus Valla, Hus D
Besök oss gärna på: liu.se
För information om hur Linköpings universitet behandlar dina personuppgifter, ta del av vår integritetspolicy.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anna Forsberg <[Registrators #930 e-postadress]>
Skickat: den 15 oktober 2021 18:06
Till: Registrator vid Linköpings universitet <[LIU e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Professur ansökan

Till Registrator vid Linköpings universitet,

Hej!

Samtliga handlingar elektroniskt tack!

Mvh Frida

Med vänliga hälsningar,

Anna Forsberg

show quoted sections

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Anna Forsberg please sign in and let everyone know.