Policy för licenser för bilder i tjänsten

Jan Ainali made this Freedom of Information request to National Heritage Board

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej,

Jag vill minnas att Riksantikvarieämbetet har en policy om att de bilder som används i tjänsten ska vara fritt licensierade. Tyvärr minns jag inte titeln och lyckas inte heller hitta den när jag söker på er webbplats, men jag skulle gärna vilja ta del av den.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jan Ainali

Emma Grimlund, National Heritage Board

1 Attachment

  • Attachment

    Regler f r klarering och ppet tillg ngligg rande av digitalt material.pdf

    526K Download View as HTML

Hej Jan,
Bifogar Riksantikvarieämbetets regler för klarering och öppet tillgängliggörande av digitalt material, det bör vara det dokument som du söker.
Vänliga hälsningar

Emma Grimlund, verksjurist

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jan Ainali [mailto:[Registrators #641 e-postadress]]
Skickat: den 2 september 2021 22:36
Till: Registrator Riksantikvarieämbetet <[RÄA e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Freedom of Information request - Policy för licenser för bilder i tjänsten

Hej,

Jag vill minnas att Riksantikvarieämbetet har en policy om att de bilder som används i tjänsten ska vara fritt licensierade. Tyvärr minns jag inte titeln och lyckas inte heller hitta den när jag söker på er webbplats, men jag skulle gärna vilja ta del av den.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Jan Ainali

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:

[Registrators #641 e-postadress]

Is [RÄA e-postadress för begäran om allmän handling] the wrong address for Freedom of Information requests to National Heritage Board? If so, please contact us using this form:

https://handlingar.se/en/change_request/...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:

https://handlingar.se/en/help/officers

Please note that in some cases publication of requests and responses will be delayed.

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------