Till Bergs kommun,

Jag skulle vilja ta del av kommunens planer för senioranpassat boende i kommunens framtid.

Finns det några byggnadslov, ritningar eller planer i någon som helst fas för att bygga boende anpassat för seniorer i Bergs kommun?

Med vänlig hälsning,

Carin Hellberg

Jone Johnsson, Berg's municipality

4 Attachments

Hej,

Det som finns att redovisa idag är beslutet taget av Kommunstyrelsen att det ska byggas ett ”+65-boende” i Svenstavik, se bifogat dokument.

Ett projekt väntas starta under hösten för att ta fram de dokument som efterfrågas.

 

Med vänliga hälsningar

 
Jone Johnsson

Bostadsutvecklare

Tillväxtavdelningen

Tel: 0687-162 30 

[mobile number]-88 96 40 

[1][email address]

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Carin Hellberg [[2]mailto:[FOI #368 email]]

Skickat: den 24 september 2019 18:55

Till: Bergs kommun

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Planer om byggnad av seniorboende

 

Till Bergs kommun,

 

Jag skulle vilja ta del av kommunens planer för senioranpassat boende i kommunens framtid.

 

Finns det några byggnadslov, ritningar eller planer i någon som helst fas för att bygga boende anpassat för seniorer i Bergs kommun?

 

Med vänlig hälsning,

 

Carin Hellberg

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[3][FOI #368 email]

 

Är [4][Berg's municipality request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Bergs kommun? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:

[5]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[6]http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

Med vänliga hälsningar

 
Jone Johnsson

Bostadsutvecklare

Tillväxtavdelningen

Tel: 0687-162 30 

[mobile number]-88 96 40 

[7][email address]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[FOI #368 email]
3. mailto:[FOI #368 email]
4. mailto:[Berg's municipality request email]
5. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
6. http://handlingar.se/sv/help/officers
7. mailto:[email address]