Patentombudsnämnden arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Patent Attorneys Board

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Lind Katarina,

2 Attachments

Hej!

 

Här kommer den begärda informationen. Vad gäller den begärda handlingen
avseende regleringen enligt OSL finns det att återfinna i Bolagsverkets
arkivbeskrivning.

 

 

 

Med vänliga hälsningar

 

________________________________________________
Katarina Lind
Verksjurist
Telefon direkt: 060-18 44 94, Mobil: 072-221 30 53

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Telefon: 0771-670 670
[1][email address] – [2]http://www.bolagsverket.se

Tänk på miljön innan du skriver ut det här e-postmeddelandet!
Förenkla ditt företagande – använd våra e-tjänster!

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.bolagsverket.se/