Patent- Och Registreringsverket arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Patents and Registration Office

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

prv prv.se, Patents and Registration Office

Hej,

 

Tack för ditt meddelande. Det här är ett automatiskt svar från
[1][PRV request email].

 

Vi läser inskickad e-post varje arbetsdag. Om ditt meddelande innehåller
en fråga svarar vi dig så snart som möjligt.

 

Vänliga hälsningar,
PRV

 

 

Dear Sir/Madam,

 

Thank you for your message. This is an automatic response from
[2][PRV request email] .

 

We read submitted e-mails every day. If your message contains a question,
we will answer you as soon as possible.

 

Sincerely,

PRV

 

References

Visible links
1. mailto:[PRV request email]
2. mailto:[PRV request email]

Ahlgren Magnus, Patents and Registration Office

1 Attachment

Hej Elenor,

Tack för din förfrågan. Här kommer Patent- och Registreringsverkets (PRV:s) arkivbeskrivning enligt din begäran. Som du ser så innehåller den även en del information som hör till din nästa fråga, dvs. beskrivning av allmänna handlingar enligt 4 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen. PRV håller för närvarande på att omarbeta informationen om tillgång till allmänna handlingar. Det finns därför ännu inget sammanhållet dokument med informationen enligt 4 kap 2 § OSL. En del av den information du efterfrågar finns tillgänglig via vår hemsida www.prv.se medan annat endast är tillgängligt internt via vårt intranät. Under morgondagen eller senast på onsdag kommer vi att maila en sammanställning till dig med hänvisningar till de platser på hemsidan där den aktuella informationen finns, dels dokument från våra arbetsbeskrivningar och bedömningsanvisningar på PRV:s intranät.

Vänliga hälsningar/

Magnus Ahlgren
T.f. chefsjurist

Patent och Registreringsverket
Box 530, 826 27 Söderhamn [Besökare: Kungsgatan 8]
Tfn: 08-782 25 00, Direkt: 08-782 2504, Mobil: 070-686 20 04
[email address], www.prv.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: prv prv.se
Skickat: den 27 maj 2019 13:28
Till: Ledningsgruppen PRV <[email address]>; Estelle Maya <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Patent- Och Registreringsverket arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej,
Det har kommit in en begäran om offentlighetsprincipen (se nedan). Kunden vill ha ut myndighetens arkivbeskrivning samt myndighetens beskrivning av allmänna handlingar.

Vem tar tag i frågan och svarar kunden? Ärendet är diariefört i W3D3. ( 10-2019/1566)

Mvh Åsa

Åsa Nyström
Registrator
Patent- och registreringsverket (PRV)
Design och varumärkesavdelningen
Box 530
826 27 Söderhamn
Besökare: Kungsgatan 8

Telefon: 08-782 25 09
Kundsupport: 08-782 28 00
E-post: [email address]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #155 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:53
Till: prv prv.se <[PRV request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Patent- Och Registreringsverket arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #155 email]

Är [PRV request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Patent- Och Registreringsverket? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

show quoted sections

Ahlgren Magnus, Patents and Registration Office

1 Attachment

Hej
Jag hänvisar till den nedanstående begäran om utlämnande av allmänna handlingar samt till vårt första svarsmail, daterat 27 maj. Här kommer det kompletterande svaret som avser en beskrivning av PRV:s allmänna handlingar enligt 4 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen.

Punkt 1, myndighetens organisation och verksamhet finns angiven i arkivbeskrivningen
2, register, förteckningar, detta finns också angivet i arkivbeskrivningen
3, tekniska hjälpmedel som enskilda kan få använda hos myndigheten för att ta del av vissa allmänna handlingar finns tillgängliga via hemsidan www.prv.se :
https://www.prv.se/sv/varfor-immaterialr...
4, denna punkt framgår av en intern instruktion. Ett utdrag ur den instruktionen finns som bilaga i det här mailet.
5, denna punkt framgår också av arkivbeskrivningen, som redan lämnats ut i detta ärende.
6, PRV utbyter data med Europeiska Patentverket, EPO samt med EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO.
7, PRV har rätt att sälja databasinformation i enlighet med myndighetens instruktion. Detta innebär indirekt försäljning av vissa personuppgifter eftersom PRV har författningsstöd för att ta in personuppgifter till diarier och register i beträffande patent, varumärken och mönster. Detta framgår av stadganden i patentkungörelsen, varumärkesförordningen och mönsterskyddsförordningen.

Vänliga hälsningar/

Magnus Ahlgren
T.f. chefsjurist

Patent och Registreringsverket
Box 530, 826 27 Söderhamn [Besökare: Kungsgatan 8]
Tfn: 08-782 25 00, Direkt: 08-782 2504, Mobil: 070-686 20 04
[email address], www.prv.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: prv prv.se
Skickat: den 27 maj 2019 13:28
Till: Ledningsgruppen PRV <[email address]>; Estelle Maya <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Patent- Och Registreringsverket arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej,
Det har kommit in en begäran om offentlighetsprincipen (se nedan). Kunden vill ha ut myndighetens arkivbeskrivning samt myndighetens beskrivning av allmänna handlingar.

Vem tar tag i frågan och svarar kunden? Ärendet är diariefört i W3D3. ( 10-2019/1566)

Mvh Åsa

Åsa Nyström
Registrator
Patent- och registreringsverket (PRV)
Design och varumärkesavdelningen
Box 530
826 27 Söderhamn
Besökare: Kungsgatan 8

Telefon: 08-782 25 09
Kundsupport: 08-782 28 00
E-post: [email address]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #155 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:53
Till: prv prv.se <[PRV request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Patent- Och Registreringsverket arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #155 email]

Är [PRV request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Patent- Och Registreringsverket? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

show quoted sections