Till Göteborgs stad,

Med hänvisning till offentlighetsprincipen skulle jag vilja få ut källkoden till den här appen: https://apps.apple.com/us/app/parkering-...

Helst i form av ett git-repository på GitHub eller liknande hemsida.

Med vänlig hälsning,

Tab Bainum

The City of Gothenburg

Hej Tab,

Tack för att du kontaktar Göteborgs Stad.

Jag har skickat ditt ärende vidare till Trafikkontoret och de kommer att
svara direkt till dig.

Önskar dig en fin dag!

Med vänliga hälsningar
Veronica
Servicevägledare

Göteborgs Stads kontaktcenter
www.goteborg.se
telefon:  031-365 00 00
e-post: [Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]
besök: Ekelundsgatan 1, våning 1
facebook.com/goteborgsstad

Vid kontakt med oss, vänligen uppge ärendenummer: KC-57271-22

Ursprunglig synpunktstext / bilagor:

begäran enligt Offentlighetsprincipen - Parkeringsapp källkod begäran
Till Göteborgs stad,
Med hänvisning till offentlighetsprincipen skulle jag vilja få ut
källkoden till den här appen:
[1]https://urldefense.com/v3/__https://apps...
[apps[.]apple[.]com]
Helst i form av ett git-repository på GitHub eller liknande hemsida.
Med vänlig hälsning,
Tab Bainum
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2609 e-postadress]
Är [Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Göteborgs stad? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
[2]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
[handlingar[.]se]
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[3]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
[handlingar[.]se]
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://urldefense.com/v3/__https://apps...
2. https://urldefense.com/v3/__https://hand...
3. https://urldefense.com/v3/__https://hand...

1 Attachment

Bäste Tab

 

Efter diskussion har vi kommit fram till att avslå din begäran om allmän
handling rörande källkoden till vår parkeringsapp. Detta i enlighet med 19
kap 1 § OSL (2009:400), då ett utlämnande av källkoden kan orsaka bolaget
ekonomisk skada om denna sprids.

 

Detta beslut kan överklagas genom att ni hör av er till denna adress och
begär ett formellt beslut om avslag undertecknat av vår VD.

 

 

Alexander Fredén
Arkivarie/Registrator
031-774 37 57

 

Box 7174, 402 33, Göteborg
Besöksadress: Åvägen 17 J, Gårda Göteborg
[1]www.parkeringgoteborg.se

Följ oss gärna på [2]Facebook och [3]LinkedIn

 

References

Visible links
1. http://www.parkeringgoteborg.se/
2. https://www.facebook.com/parkeringgotebo...
3. https://www.linkedin.com/company/götebor...