Med hänvisning till offentlighetsprincipen skulle jag vilja få ut källkoden till den här appen: https://apps.apple.com/se/app/betala-p/i...

Helst i form av ett git-repository på GitHub eller liknande hemsida.

Med vänlig hälsning,

Tab Bainum

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholm city

Hej,

din begäran är vidarebefordrad till it-avdelningen på stadsledningskontoret.

Vänliga hälsningar
Registraturet

Stadsledningskontoret
Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Tab Bainum <[Registrators #2608 e-postadress]>
Skickat: den 16 november 2022 12:38
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Parkeringsapp källkod begäran

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Med hänvisning till offentlighetsprincipen skulle jag vilja få ut källkoden till den här appen: https://apps.apple.com/se/app/betala-p/i...

Helst i form av ett git-repository på GitHub eller liknande hemsida.

Med vänlig hälsning,

Tab Bainum

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2608 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Mats Igemo, Stockholm city

2 Attachments

Hej,

 

Trafikkontoret har upphandlat Betala P som en tjänst och har ingen
tillgång eller rättighet till källkoden.

Källkoden ägs i sin helhet av Flowbird Sverige AB.
 

 

Med vänlig hälsning

Mats Igemo
Upphandlare

Trafikkontoret
Tillstånd

Fleminggatan 4, Box 8311, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 28 765
E-post: [1][e-postadress]
[2]start.stockholm

[3][IMG]

[4][IMG]

Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
[5]start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://start.stockholm/
3. https://start.stockholm/
4. https://www.stockholm.se/betalap
5. https://start.stockholm/dataskydd

Funktion Avdelningen för IT och digitalisering, Stockholm city

Hej,

 

Trafikkontoret har upphandlat Betala P som en tjänst och har ingen
tillgång eller rättighet till källkoden.

Källkoden ägs i sin helhet av Flowbird Sverige AB.

 

 

Vänliga hälsningar

Administrationen

Stadsledningskontoret
Avdelningen för it och digitalisering, enhet Strategi och styrning
Stadshuset 105 35 Stockholm
Telefon: 08-50829590
E-post: [e-postadress]
[1]start.stockholm

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Tab Bainum <[2][Registrators #2608 e-postadress]>

Skickat: den 16 november 2022 12:38

Till: Funktion Kommunstyrelsen <[3][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Parkeringsapp källkod
begäran

 

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på
länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet
att innehållet är säkert.

 

 

Med hänvisning till offentlighetsprincipen skulle jag vilja få ut
källkoden till den här appen:
[4]https://apps.apple.com/se/app/betala-p/i...

 

 

 

Helst i form av ett git-repository på GitHub eller liknande hemsida.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Tab Bainum

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[5][Registrators #2608 e-postadress]

 

 

 

Är [6][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [7][e-postadress]:

 

[8]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[9]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://start.stockholm/
2. mailto:[Registrators #2608 e-postadress]
3. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
4. https://apps.apple.com/se/app/betala-p/i...
5. mailto:[Registrators #2608 e-postadress]
6. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. https://handlingar.se/sv/change_request/...
9. https://handlingar.se/sv/help/officers