Öppna geodata

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Sollentuna municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Till Sollentuna kommun,

Hej

Hittar ingen geodata på https://www.sollentuna.se/kommun--politi...

Jag önskar mig:
* alla cykelleder
* vandringsleder
* och grillplatser

Jag vill gärna ha dem i maskinläsbart format. Tex geojson. Umeå kommun lyckas dela sina vandringsleder, se https://github.com/dpriskorn/svenska-van... och där kan ni se vad jag önskar mig när det gäller metadata.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Kontaktcenter, Sollentuna municipality

Hej!
 
Tack för ditt mejl, vi kommer att svara så snart vi kan.

 
Kontaktcenter har öppet måndag-torsdag kl. 8-17, fredag kl. 10-17. 

 

Med vänlig hälsning
Kontaktcenter
Sollentuna kommun
_________________________________________
Tfn vxl 08-579 210 00
Besök Aniaraplatsen 2 - Sollentuna bibliotek
Post 191 86 Sollentuna
E-post [e-postadress]
www.sollentuna.se

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: [2022KCSK84275]
Ärendebeskrivning: Till Sollentuna kommun, Hej Hittar ingen geodata på
https://www.sollentuna.se/kommun--politi...
Jag önskar mig: * alla cykelleder * vandringsleder * och grillplatser Jag
vill gärna ha dem i maskinläsbart format. Tex geojson. Umeå kommun lyckas
dela sina vandringsleder, se
https://github.com/dpriskorn/svenska-van... och där kan
ni se vad jag önskar mig när det gäller metadata. Med vänlig hälsning,
Uppenbar Pseudonym
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2592 e-postadress] Är [Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Sollentuna
kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller
uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

Sollentuna kommun hanterar personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen (GDPR) 2016/679. Du kan läsa mer om hur vi
behandlar personuppgifter [1]här.

 

References

Visible links
1. https://www.sollentuna.se/kommun--politi...

Kontaktcenter, Sollentuna municipality

1 Attachment

Hej,

 

Tack för att du kontaktar oss.

 

I Sollentuna finns en cykelkarta i PDF-format,
[1]https://www.sollentuna.se/trafik--resor/...

En interaktiv karta över regionala cykelstråk, Sollentuna inkluderat,
finns hos Region Stockholm,
[2]https://sll.maps.arcgis.com/apps/MapSeri...

 

I Naturkartan finns information om vandringsleder och grillplatser i
kommunen,  [3]https://www.naturkartan.se/sv/sollentuna

 

Kommunens grillplatser finns även utmärkta i följande format,
[4]https://www.sollentuna.se/uppleva--gora/...

 

Om du har fler frågor är du välkommen att skriva eller ringa till
kontaktcenter. Vi har öppet måndag-torsdag kl. 8-17, fredag kl. 10-17.

 

Hur nöjd är du med vår service? [5]Klicka här för att svara på
kontaktcenters kundundersökning för privatpersoner.

Är du företagare? Vi vill gärna veta vad du tycker om vår
service. [6]Klicka här för att svara på kontaktcenters kundundersökning.

 

Med vänlig hälsning

Emelie Tengblad

Handläggare Kontaktcenter

Sollentuna kommun

Tfn vxl 08-579 210 00
Besök Aniaraplatsen 2 - Sollentuna bibliotek
Post 191 86 Sollentuna
E-post [e-postadress]
[7]www.sollentuna.se 

 

  

Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2592 e-postadress]>
Skickat: den 2 november 2022 19:55
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Sollentuna kommun
<[Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna geodata
Till Sollentuna kommun,
Hej
Hittar ingen geodata på
https://www.sollentuna.se/kommun--politi...
Jag önskar mig:
* alla cykelleder
* vandringsleder
* och grillplatser
Jag vill gärna ha dem i maskinläsbart format. Tex geojson. Umeå kommun
lyckas dela sina vandringsleder, se
https://github.com/dpriskorn/svenska-van... och där kan
ni se vad jag önskar mig när det gäller metadata.
Med vänlig hälsning,
Uppenbar Pseudonym
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2592 e-postadress]
Är [Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Sollentuna kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.sollentuna.se/trafik--resor/...
2. https://sll.maps.arcgis.com/apps/MapSeri...
3. https://www.naturkartan.se/sv/sollentuna
4. https://www.sollentuna.se/uppleva--gora/...
5. https://brfu.se/v81fh
6. https://brfu.se/m154n
7. file:///tmp/www.sollentuna.se

Till Kontaktcenter,

Hej

Tusen tack för svaret. Jag önskar att begära ut alla bilder, gpx-spår, texter och ev. filmer ni laddat upp på naturkartans tjänst som öppna data. Vill ni dela det här? Förslagsvis kan ni zippa allt om det är många filer.

Jag önskar även geodatan som ligger till grund för er cykelkarta i pdf. Min gissning är att ni har datan i något internt GIS-system och jag vill gärna ha en export därifrån i ett maskinläsbart öppet format tex geojson.

För varje objekt vill jag gärna ha en tydlig maskinläsbar licens så jag kan återanvända materialet enkelt.

På förhand tack!

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Kontaktcenter, Sollentuna municipality

1 Attachment

Hej Uppenbar Pseudonym

Vi har inte öppna data över den informationen du behöver. Vi har kartdata
över grillplatser och vandringsleder som du kan få tillgång till i
shp-format.

Hälsningar

Kjell

 

Hur nöjd är du med hanteringen av ditt ärende? [1]Klicka här och svara på
vår kundundersökning.

 

Med vänlig hälsning

Kjell Börjesson

Samhällsbyggnadsavdelningen

Sollentuna kommun

Tfn kontaktcenter: 08-579 210 00

Besök: The Factory, Norra Malmvägen 143

Postadress: Sollentuna kommun,  191 86 Sollentuna

E-post: [e-postadress]

[2]www.sollentuna.se

 

 

Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2592 e-postadress]>
Skickat: den 3 november 2022 12:43
Till: Kontaktcenter <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna geodata
[2022KCSK84275]
Till Kontaktcenter,

Hej

Tusen tack för svaret. Jag önskar att begära ut alla bilder, gpx-spår,
texter och ev. filmer ni laddat upp på naturkartans tjänst som öppna data.
Vill ni dela det här? Förslagsvis kan ni zippa allt om det är många filer.

Jag önskar även geodatan som ligger till grund för er cykelkarta i pdf.
Min gissning är att ni har datan i något internt GIS-system och jag vill
gärna ha en export därifrån i ett maskinläsbart öppet format tex geojson.

För varje objekt vill jag gärna ha en tydlig maskinläsbar licens så jag
kan återanvända materialet enkelt.

På förhand tack!

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

show quoted sections

Till Kontaktcenter,

Hej Kjell

Tack för svaret. Shp bliver bra. 😀
Om det är många filer kan du ju zippa ihop dem om du vill.

Jag vill görna ha ut allt ni lagt på Naturkartan. Där finns en massa data som borde gå att få ta del av via er. I dagsläget är den låst bakom copyright.

Jag skulle vilja ha en kopia på er kontrakt med Naturkartan så jag ser villkoren ni valt att dela datan med dem under. Om datan ni skickar dit är delat med en öppen licens twx CC0 kan jag nämligen ta datan från Naturkartan.

Jag föredrar dock att få datan direkt från er

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Till Kontaktcenter,

Jag väntar ff på svar.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym