Öppna data om vandringsleder

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Östersund municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Till Östersunds kommun,

Jag skulle vilja att ni släpper öppen geodata om vandringslederna och liknande geodata som finns i länet.

Jag har hittat data hos naturkartan från er nedan där vandringsleder och stigar markerats ut.
Denna data och annan data om vandringsleder skulle jag vilja ta del av i maskinläsbar form under öppen data licens (förslagsvis CC0 som rekommenderas av DIGG/PRV)
https://www.naturkartan.se/sv/jamtlands-...

Jag ser även att ni deltagit i https://stolavsleden.com/sv/kontakt/ och att båda kontaktpersoner är anställda hos er. Äger ni datan som samlats in genom det projektet? Om inte kan ni hänvisa till dataägaren? (Det framgår på sidan att all information är Copyright (C) 2022 St Olavsleden men det är väldigt otydligt vilken organisation det rör sig om).

Om ni undrar vilka informationer jag önskar ha från er så kolla gärna denna recension av liknande data från Umeå kommun: https://github.com/dpriskorn/svenska-van...

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Östersunds kommun, Östersund municipality

2 Attachments

[1]logotype

Tack för ditt mail till Östersund kommun

Vi tar nu hand om ditt ärende med nr KC202289850 och jobbar för att
återkomma till dig inom max två arbetsdagar.

Observera att du inte kan svara på detta e-postmeddelande.
Svara istället till: [2][Östersunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Med vänliga hälsningar Östersunds kommun
Kundcenter
Tel: 063- 14 30 00
E-post: [3][Östersunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

[4]Powered by flexiteBPMS

References

Visible links
2. mailto: [Östersunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. mailto: [Östersunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Henrik Ersgård, Östersund municipality

Hej,
Tack för ditt mail!

Gällande S:t Olavsleden så kan man på www.stolavsleden.com, under rubriken "Kartor/Maps" ladda ned data som GPX-fil – från Sundsvall till Trondheim.

Med vänlig hälsning / Buerie heelsegigujmie,

Henrik Ersgård
GIS-samordnare
Östersunds kommun / Staaren tjïelte
Samhällsbyggnad, Kart och Lantmäteri

Besöksadress: Rådhusgatan 56, 831 34 Östersund / Staare
Kundcenter: 063-14 30 00
www.ostersund.se
www.facebook.com/ostersundskommun

Tänk på miljön innan du skriver ut detta

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2212 e-postadress]>
Skickat: den 17 september 2022 21:57
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Östersunds kommun <[Östersunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om vandringsleder

Till Östersunds kommun,

Jag skulle vilja att ni släpper öppen geodata om vandringslederna och liknande geodata som finns i länet.

Jag har hittat data hos naturkartan från er nedan där vandringsleder och stigar markerats ut.

Denna data och annan data om vandringsleder skulle jag vilja ta del av i maskinläsbar form under öppen data licens (förslagsvis CC0 som rekommenderas av DIGG/PRV)

https://www.naturkartan.se/sv/jamtlands-...

Jag ser även att ni deltagit i https://stolavsleden.com/sv/kontakt/ och att båda kontaktpersoner är anställda hos er. Äger ni datan som samlats in genom det projektet? Om inte kan ni hänvisa till dataägaren? (Det framgår på sidan att all information är Copyright (C) 2022 St Olavsleden men det är väldigt otydligt vilken organisation det rör sig om).

Om ni undrar vilka informationer jag önskar ha från er så kolla gärna denna recension av liknande data från Umeå kommun: https://github.com/dpriskorn/svenska-van...

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2212 e-postadress]

Är [Östersunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Östersunds kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

När du kommunicerar med Östersunds kommun via e-post kommer dina uppgifter att behandlas av kommunen. All hantering av personuppgifter i e-post sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om Östersunds kommuns hantering av personuppgifter på www.ostersund.se/dataskydd.

Till Henrik Ersgård,

Tack för svaret. Tyvärr saknas det tydlig licens på datan. Jag ser bara copyright i botten på sidan där. Vill ni släppa det enligt CC0 precis som Umeå kommun gjort med sina leder?

Det bästa skulle vara om ni skrev licens på sidan där och i filens metadata. Alternativt kan du svara jakande här på min fråga ovan.

Finns det andra vandringsleder i kommunen?
Har ni data om dem?

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

KulturochFritidsnamnden, Östersund municipality

44 Attachments

Hej,

Bifogat finns de handlingar som begärts ut.

 

Ha en fin dag!

 

Med vänlig hälsning / Buerie heelsegigujmie

 

Emma Pettersson

Huvudregistrator Systemadministratör

Östersunds kommun / Staaren tjïelte

Kommunkansliet,

Kundcenter: 063-143000

 

[1]www.ostersund.se

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[2][Registrators #2212 e-postadress]>
Skickat: den 17 september 2022 21:57
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Östersunds kommun
<[3][Östersunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om vandringsleder

Till Östersunds kommun,

Jag skulle vilja att ni släpper öppen geodata om vandringslederna och
liknande geodata som finns i länet.

Jag har hittat data hos naturkartan från er nedan där vandringsleder och
stigar markerats ut.

Denna data och annan data om vandringsleder skulle jag vilja ta del av i
maskinläsbar form under öppen data licens (förslagsvis CC0 som
rekommenderas av DIGG/PRV)

[4]https://www.naturkartan.se/sv/jamtlands-...

Jag ser även att ni deltagit i [5]https://stolavsleden.com/sv/kontakt/ och
att båda kontaktpersoner är anställda hos er. Äger ni datan som samlats in
genom det projektet? Om inte kan ni hänvisa till dataägaren? (Det framgår
på sidan att all information är Copyright (C) 2022 St Olavsleden men det
är väldigt otydligt vilken organisation det rör sig om).

Om ni undrar vilka informationer jag önskar ha från er så kolla gärna
denna recension av liknande data från Umeå kommun:
[6]https://github.com/dpriskorn/svenska-van...

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[7][Registrators #2212 e-postadress]

Är [8][Östersunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Östersunds kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[9][e-postadress]:

[10]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[11]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

När du kommunicerar med Östersunds kommun via e-post kommer dina uppgifter
att behandlas av kommunen. All hantering av personuppgifter i e-post sker
i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om
Östersunds kommuns hantering av personuppgifter på
www.ostersund.se/dataskydd.

References

Visible links
1. http://www.ostersund.se/
2. mailto:[Registrators #2212 e-postadress]
3. mailto:[Östersunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
4. https://www.naturkartan.se/sv/jamtlands-...
5. https://stolavsleden.com/sv/kontakt/
6. https://github.com/dpriskorn/svenska-van...
7. mailto:[Registrators #2212 e-postadress]
8. mailto:[Östersunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[e-postadress]
10. https://handlingar.se/sv/change_request/...
11. https://handlingar.se/sv/help/officers

Hej Emma,

Jag gjorde en snabb granskning av datamängderna du skickade (se https://github.com/dpriskorn/svenska-van...) och fann att det saknas länkar till Naturkartan eller liknande URI för varje led.

Som jag skrev på länken ovan så önskar vi oss 5-stjärnig data se https://5stardata.info/en/
Jag bedömer den här datan som varande på nivå 3. Länk till Naturkartan skulle ta den upp på nivå 4.

Vill ni lägga till länkar till Naturkartan eller annat ställe där mera information om leden kan erhållas och skicka dem igen?

Jag kan ge er en lite present. Jag hittade nämligen 2 av lederna hos Naturkartan:
* https://www.naturkartan.se/en/jamtlands-...
* https://www.naturkartan.se/en/jamtlands-...

Nu är det bara 42 kvar! :)

Alternativt skulle ni kunna omförhandla ert avtal med Naturkartan så att ni ger dem i uppdrag att ge ut 4- eller (helst) 5-stjärnig data (under en vettig licens tex CC0) om era vandringsleder som ni redan lagt in i deras system. Det skulle ni kunna göra ihop med de andra 50-tal myndigheter som i dagsläget är kund hos företaget.
OBS: risken med detta är att om företaget konkar så kan ingen tillgå datan. Om ni väljer denna väg fram kan det nog vara en bra ide att göra egna säkerhetskopior av datan.

Alternativt skulle ni kunna börja ett samspel i en ny förening liknande www.OS2.eu i Danmark med de andra myndigheterna och bygga ett eget system som både är smidigt för användarna som ska ut och vandra/paddla/åka kanot/rulla på skidor/skidåka/cykla/m.m. och inte bryr sig om datan (som Naturkartan verkar erbjuda idag) och för datakonsumenter som Google, Tripadvisor, Alltrails, OSM -och Wikimedia-frivilliga och andra som önskar 5-stjärnig data med en öppen licens som tex CC0 (detta går ej att hämta från Naturkartan i dagsläget).

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym