Öppna data om vandringsleder

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, County Administrative Board of Norrbotten County should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Uppenbar Pseudonym

Till Länsstyrelsen i Norrbottens Län,

Hej

Jag skulle vilja att ni släpper öppen geodata om vandringslederna och liknande geodata som finns i länet.
Jag har hittat data hos naturkartan från er nedan där vandringsleder och stigar markerats ut.
Denna data skulle jag vilja ta del av i maskinläsbar form under öppen data licens (förslagsvis CC0 som rekommenderas av DIGG/PRV)
https://www.naturkartan.se/sv/norrbotten...

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Till Länsstyrelsen i Norrbottens Län,

Jag väntar fortfarande på svar.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym