Uppenbar Pseudonym

Till Länsstyrelsen i Västernorrlands Län,

Hej

Jag önskar mig öppna data om alla stugor och vindskydd i era naturreservat.
Jag vill gärna ha det i maskinläsbart format tex csv och med en unik och beständig identifierare för varje rad samt länk till licens som även den är maskinläsbar.
Se tex http://www.wikidata.org/entity/Q30159440 som är både unik och beständig identifierare för ett naturreservat.

Data jag gärna tar del av för varje objekt:
* koordinater
* namn
* om det finns eldstad
* unik beständig identifierare, gärna en URI
* länk till bild
* länk till film
* maskinläsbar licens för bild och film
* identifierare för naturreservat som objektivet finns i
* m.m.

Syftet är att enkelt kunna planera en utflykt med övernattning utifrån min position i länet.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Länsstyrelsen i Västerbottens län, County Administrative Board of Västerbotten County

Bekräftelse från Länsstyrelsen Västerbotten

Vi har mottagit ditt mejl och överlämnat det till en handläggare som återkommer till dig.

Diarium & Arkiv
Länsstyrelsen Västerbotten
Besöksadress: Storgatan 71 B, 901 86 UMEÅ
Växel 010-225 40 00
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten 

Komplettera, lämna yttrande eller följ ditt ärende på vår webbplats.
Använd [Länsstyrelsen i Västerbottens Län e-postadress för begäran om allmän handling] om du kommunicerar med oss via e-post.
Ange diarienummer om du har ett sådant.
Så här behandlar vi dina personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2590 e-postadress]>
Skickat: den 30 oktober 2022 10:04
Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län <[Länsstyrelsen i Västerbottens Län e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om era naturreservat

Till Länsstyrelsen i Västernorrlands Län,

Hej

Jag önskar mig öppna data om alla stugor och vindskydd i era naturreservat.

Jag vill gärna ha det i maskinläsbart format tex csv och med en unik och beständig identifierare för varje rad samt länk till licens som även den är maskinläsbar.

Se tex http://www.wikidata.org/entity/Q30159440 som är både unik och beständig identifierare för ett naturreservat.

Data jag gärna tar del av för varje objekt:

* koordinater

* namn

* om det finns eldstad

* unik beständig identifierare, gärna en URI

* länk till bild

* länk till film

* maskinläsbar licens för bild och film

* identifierare för naturreservat som objektivet finns i

* m.m.

Syftet är att enkelt kunna planera en utflykt med övernattning utifrån min position i länet.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2590 e-postadress]

Är [Länsstyrelsen i Västerbottens Län e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Länsstyrelsen i Västerbottens Län? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Länsstyrelsen i Västerbottens län, County Administrative Board of Västerbotten County

Hej igen, vi uppmärksammar nu att du skickat din begäran till oss i Västerbotten men du har skrivit och riktat det till Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Vilket län gäller det?

Diarium & Arkiv
Länsstyrelsen Västerbotten
Växel 010-225 40 00
Besöksadress: Storgatan 71 B, 901 86 UMEÅ
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten 

Komplettera, lämna yttrande eller följ ditt ärende på vår webbplats.
Använd [Länsstyrelsen i Västerbottens Län e-postadress för begäran om allmän handling] om du kommunicerar med oss via e-post.
Ange diarienummer om du har ett sådant.
Så här behandlar vi dina personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2590 e-postadress]>
Skickat: den 30 oktober 2022 10:04
Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län <[Länsstyrelsen i Västerbottens Län e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om era naturreservat

Till Länsstyrelsen i Västernorrlands Län,

Hej

Jag önskar mig öppna data om alla stugor och vindskydd i era naturreservat.

Jag vill gärna ha det i maskinläsbart format tex csv och med en unik och beständig identifierare för varje rad samt länk till licens som även den är maskinläsbar.

Se tex http://www.wikidata.org/entity/Q30159440 som är både unik och beständig identifierare för ett naturreservat.

Data jag gärna tar del av för varje objekt:

* koordinater

* namn

* om det finns eldstad

* unik beständig identifierare, gärna en URI

* länk till bild

* länk till film

* maskinläsbar licens för bild och film

* identifierare för naturreservat som objektivet finns i

* m.m.

Syftet är att enkelt kunna planera en utflykt med övernattning utifrån min position i länet.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2590 e-postadress]

Är [Länsstyrelsen i Västerbottens Län e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Länsstyrelsen i Västerbottens Län? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Länsstyrelsen i Västerbottens län,

Det gäller er. 😀

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Länsstyrelsen i Västerbottens län, County Administrative Board of Västerbotten County

Hej igen, vi har sänt din begäran vidare så du kommer att få återkoppling från en handläggare.

Diarium & Arkiv
Länsstyrelsen Västerbotten
Växel 010-225 40 00
Besöksadress: Storgatan 71 B, 901 86 UMEÅ
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten 

Komplettera, lämna yttrande eller följ ditt ärende på vår webbplats.
Använd [Länsstyrelsen i Västerbottens Län e-postadress för begäran om allmän handling] om du kommunicerar med oss via e-post.
Ange diarienummer om du har ett sådant.
Så här behandlar vi dina personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2590 e-postadress]>
Skickat: den 1 november 2022 21:40
Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län <[Länsstyrelsen i Västerbottens Län e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om era naturreservat

Till Länsstyrelsen i Västerbottens län,

Det gäller er. 😀

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

show quoted sections

Björkelid Frida, County Administrative Board of Västerbotten County

Hej!

Data som du efterfrågar finns på Naturvårdsverkets sida för Öppna data:

 

[1]https://oppnadata.naturvardsverket.se/

 

Naturvårdsverket ansvarar för att göra Öppna data av det Länsstyrelserna
lägger in i SkötselDos.

 

Hälsningar

//Frida Björkelid

 

 

Frida Björkelid
Reservatsförvaltare
Länsstyrelsen Västerbotten
Telefon: 010-225 44 18
Besöksadress: Storgatan 71 B, 901 86 Umeå
[2]www.lansstyrelsen.se/vasterbotten 

[3]Komplettera, lämna yttrande eller följ ditt ärende på vår webbplats.

Använd [4][Länsstyrelsen i Västerbottens Län e-postadress för begäran om allmän handling] om du kommunicerar med oss via
e-post.

Ange diarienummer om du har ett sådant.
[5]Så här behandlar vi dina personuppgifter.

 

References

Visible links
1. https://oppnadata.naturvardsverket.se/
2. http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
3. https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotte...
4. mailto:[Länsstyrelsen i Västerbottens Län e-postadress för begäran om allmän handling]
5. http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Till Björkelid Frida,

Hej

Tyvärr är inte datan som levereras i dagsläget från Naturvårdsverket av särskilt hög kvalitet. Det är vad vi i öppna datasammanhang kallar en silo.
Hälften av det jag bad om läggs inte in på ett strukturerad sätt som går att läsa med maskin om det ens finns.

Det saknas namn på leder, länkar till bilder, m.m.

Vem kan jag prata med hos er om att höja kvaliteten och börja länka till andra datamängder?

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Björkelid Frida, County Administrative Board of Västerbotten County

Hej, det bästa är om du kontaktar ansvarig på Naturvårdsverket som hanterar öppna data som du tittat på.

//Frida

Frida Björkelid
Reservatsförvaltare
Länsstyrelsen Västerbotten
Telefon: 010-225 44 18
Besöksadress: Storgatan 71 B, 901 86 Umeå
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten 
Komplettera, lämna yttrande eller följ ditt ärende på vår webbplats.
Använd [Länsstyrelsen i Västerbottens Län e-postadress för begäran om allmän handling] om du kommunicerar med oss via e-post.
Ange diarienummer om du har ett sådant.
Så här behandlar vi dina personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2590 e-postadress]>
Skickat: den 12 november 2022 08:19
Till: Björkelid Frida <[e-postadress]>
Ämne: Re: Öppna data

Till Björkelid Frida,

Hej

Tyvärr är inte datan som levereras i dagsläget från Naturvårdsverket av särskilt hög kvalitet. Det är vad vi i öppna datasammanhang kallar en silo.

Hälften av det jag bad om läggs inte in på ett strukturerad sätt som går att läsa med maskin om det ens finns.

Det saknas namn på leder, länkar till bilder, m.m.

Vem kan jag prata med hos er om att höja kvaliteten och börja länka till andra datamängder?

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

show quoted sections