Till Statistiska Centralbyrån,

Hej

Jag skulle vilja ha en öppen datamängd med alla myndigheter och deras relevanta metadata. Gärna även ett API så jag kan synka och kolla förändringar över tid och följa ändringar.

Jag känner till myndighetsregistret som ni skapat enligt lag, men det är inte öppen data verkar det som och det finns inga data där om när myndigheterna upprättades, vem som är gd, vilket departement myndigheten ligger under, m.m.

Vem kan jag prata med hos er om att vidareutveckla statens metadata om sina egna myndigheter?

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Statistics Sweden

Hej!

Vi bekräftar att vi har mottagit din begäran om allmän handling och behandlar ärendet skyndsamt.
Vänliga hälsningar
Registrator

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2593 e-postadress]>
Skickat: den 5 november 2022 10:49
Till: *Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om alla myndigheter

Till Statistiska Centralbyrån,

Hej

Jag skulle vilja ha en öppen datamängd med alla myndigheter och deras relevanta metadata. Gärna även ett API så jag kan synka och kolla förändringar över tid och följa ändringar.

Jag känner till myndighetsregistret som ni skapat enligt lag, men det är inte öppen data verkar det som och det finns inga data där om när myndigheterna upprättades, vem som är gd, vilket departement myndigheten ligger under, m.m.

Vem kan jag prata med hos er om att vidareutveckla statens metadata om sina egna myndigheter?

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2593 e-postadress]

Är [SCB e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Statistiska Centralbyrån? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Statistics Sweden

Hej!

 

Tack för ditt mejl!

 

Statistikmyndigheten SCB ska, enligt Förordningen om det allmänna
myndighetsregistret (SFS 2007:755), föra ett register över statliga
myndigheter. Registret ska innehålla uppgifter om dels domstolar, dels
affärsverk och övriga förvaltningsmyndigheter.

 

Registret ska innehålla följande uppgifter om myndigheterna:

• organisationsnummer
• namn
• besöks- och postadress
• telefonnummer
• faxnummer  
• e-postadress  
• webbadress.

 

Uppgifter till registret ska, i den utsträckning det är möjligt, hämtas
från det allmänna företagsregistret, som regleras i förordningen
(1984:692) om det allmänna företagsregistret.

 

SCB ska avgiftsfritt hålla det allmänna myndighetsregistret tillgängligt
för allmänheten genom en publik webbplats.

 

[1]https://myndighetsregistret.scb.se/Myndi...

 

 

Vänliga hälsningar

_____

 

Kristina Skrivelyte

 

Dataavdelningen

Företagsregister

SCB, statistikmyndigheten

 

Klostergatan 23, Örebro

Tel: 010-479 66 27

[2]www.scb.se

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Uppenbar Pseudonym <[3][Registrators #2593 e-postadress]>

Skickat: den 5 november 2022 10:49

Till: *Registrator <[4][e-postadress]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om alla
myndigheter

 

Till Statistiska Centralbyrån,

 

 

 

Hej

 

 

 

Jag skulle vilja ha en öppen datamängd med alla myndigheter och deras
relevanta metadata. Gärna även ett API så jag kan synka och kolla
förändringar över tid och följa ändringar.

 

 

 

Jag känner till myndighetsregistret som ni skapat enligt lag, men det är
inte öppen data verkar det som och det finns inga data där om när
myndigheterna upprättades, vem som är gd, vilket departement myndigheten
ligger under, m.m.

 

 

 

Vem kan jag prata med hos er om att vidareutveckla statens metadata om
sina egna myndigheter?

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Uppenbar Pseudonym

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[5][Registrators #2593 e-postadress]

 

 

 

Är [6][SCB e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till
Statistiska Centralbyrån? Om så är fallet, kontakta oss genom detta
formulär eller uppmärksamma det till [7][e-postadress]:

 

[8]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[9]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://myndighetsregistret.scb.se/Myndi...
2. http://www.scb.se/
3. mailto:[Registrators #2593 e-postadress]
4. mailto:[e-postadress]
5. mailto:[Registrators #2593 e-postadress]
6. mailto:[SCB e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. https://handlingar.se/sv/change_request/...
9. https://handlingar.se/sv/help/officers

Till Statistiska Centralbyrån,

Hej

Tack för svaret. Vill du svara på min fråga?

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Statistics Sweden

Hej!

Som jag förstår det undrar du över svaret på frågan Vem kan jag prata med hos er om att vidareutveckla statens metadata om sina egna myndigheter?.

SCB har i dagsläget inga metadata eller några andra uppgifter om myndigheter än de som finns i myndighetsregistret (och som det är möjligt att ta del av och ladda ner via länken nedan).

Att vidareutveckla metadata om statliga myndigheter ingår inte i de uppgifter SCB har enligt förordningen (2007:755) om det allmänna myndighetsregistret. SCB har inte heller i övrigt fått något sådant uppdrag från riksdag eller regering. SCB har därför i nuläget inga planer på att vidareutveckla myndighetsregistret. Det finns därmed inte heller någon särskild person att hänvisa till gällande din fråga men du är välkommen att kontakta [e-postadress] om du har fler frågor om registret.

Jag hoppas att det är svar på din fråga, annars är det bara att du återkommer.

https://myndighetsregistret.scb.se/Myndi...

Vänliga hälsningar
_____

Kristina Skrivelyte

Dataavdelningen
Företagsregister
SCB, statistikmyndigheten

Klostergatan 23, Örebro
Tel: 010-479 66 27
www.scb.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2593 e-postadress]>
Skickat: den 7 november 2022 15:05
Till: *Registrator <[e-postadress]>
Ämne: Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om alla myndigheter

Till Statistiska Centralbyrån,

Hej

Tack för svaret. Vill du svara på min fråga?

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

show quoted sections