Önskar ta del av föregående upphandling

Daniel Sågström made this Freedom of Information request to The Swedish Transport Administration

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, The Swedish Transport Administration should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Till Trafikverket,

Hej Jag önska ta del av utvärderingen av föregående upphandling gällande. KOM - 400351 Avseende Byggledare Underhåll el, kraft och
vägbelysning Gävleborgs Län

Med vänlig hälsning,
Daniel Sågström
[email address]
0725756188

The Swedish Transport Administration

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

utlamnanden@trafikverket.se, The Swedish Transport Administration

1 Attachment

Hej!
Ditt ärende "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande
utvärderingsprotokoll i upphandling av byggledare Underhåll el, kraft och
vägbelysning Gävleborgs län, CTM 158722" har fått ärendenummer TRV
2020/129378.
Vi svarar på ditt ärende så snart som möjligt.

Med vänlig hälsning

Trafikverket
www.trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921
[e-postadress]

Sent request to The Swedish Transport Administration again.

The Swedish Transport Administration

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket