Ny motorcykel Försvarsmakten

The authority would like to / has responded by postal mail to this request.

Till Försvarsmakten,

Jag skulle vilja delges all tillgänglig information, kommunikation och tekniska underlag för framtagandet av den nya ordonnans-motorcykeln.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
M

EXP-HKV, Armed Forces

Hej,

Din begäran om att få ta del av en allmän handling hos Försvarsmakten är under handläggning.

Begäran är fördelad internt inom Försvarsmakten till förband FMLOG (Försvarsmaktens logistik) , som Du kan nå via [e-postadress]

I och med detta avslutas hanteringen på Försvarsmaktens högkvarter.

Försvarsmakten lämnar som huvudregel endast ut kopior av allmänna handlingar i pappersformat.

Enligt avgiftsförordningen (1992:191) är myndigheter skyldiga att ta ut avgift vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar. Avgift tas ut från och med sida 10.  Sida 1-9 är gratis. Sida 10 kostar 50 kr och från och med sida 11 kostar det 2 kr per sida. Om den allmänna handlingen finns på CD, DVD eller VHS är kostnaden 600 kr per kopia.

Med vänliga hälsningar,
Utlämningsfunktionen

Dokumenthanteringssektionen
107 85  STOCKHOLM
Besöksadress: Lidingövägen 24

Telefon: 08-788 79 09 (öppettider 9-11, 12.30–14.30)
E-post: [MIL e-postadress för begäran om allmän handling]

www.forsvarsmakten.se
Växel: 08-788 75 00

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.
Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message does not contain classified information.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kontroll <[Registrators #2036 e-postadress]>
Skickat: den 7 november 2023 12:33
Till: EXP-HKV <[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: [ES] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ny motorcykel Försvarsmakten

Till Försvarsmakten,

Jag skulle vilja delges all tillgänglig information, kommunikation och tekniska underlag för framtagandet av den nya ordonnans-motorcykeln.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
M

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2036 e-postadress]

Är [MIL e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Försvarsmakten? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

EXP-HKV, Armed Forces

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.
Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message does not contain classified information.

Hej!

Försvarsmaktens högkvarter har med anledning av Din begäran om att få ta del av en allmän handling, kopior av materialet klart för utlämnande.
Ärendenummer: FM2023-25491
Antal sidor: 3

Försvarsmakten lämnar som huvudregel endast ut handlingar i pappersformat.

Hur vill Du ta del av det aktuella materialet? Försvarsmakten erbjuder två alternativa sätt:

1) Kopior av de allmänna handlingarna som Du har begärt att ta del av kan läsas eller hämtas på Försvarsmaktens högkvarter, Lidingövägen 24 i Stockholm. På plats på Högkvarteret kan kopior av de allmänna handlingarna antingen tas med hem (fakturering tillkommer om beställningen sammanlagt omfattar 10 sidor eller mer) eller läsas på plats (utan kostnad).

2) Kopior av de allmänna handlingarna kan skickas hem till Dig per post (fakturering kommer då att ske om beställningen sammanlagt omfattar 10 sidor eller mer). Om Du vill få materialet postat måste Du uppge en postadress som materialet kan skickas till, samt en fakturadress om materialet överstiger 9 sidor.

Du är välkommen under registraturens öppettider som är vardagar 09:00 – 11:00 och 12:30 – 14:30 (på vardag före helgdag kan andra öppettider gälla).
Ingången är från Lidingövägen 24. När du är på plats ringer du 08-788 79 09, så kommer någon från registraturen ut med materialet.

Kopiorna av de allmänna handlingar som Du har begärt att ta del av kommer att kasseras efter 30 dagar, räknat från detta meddelandes datum. Skulle Du fortfarande vara intresserad av materialet är Du välkommen att inkomma med en ny begäran.

Med vänlig hälsning,
Utlämningsfunktionen

Dokumenthanteringssektionen
107 85  STOCKHOLM
Besöksadress: Lidingövägen 24

Telefon: 08-788 79 09 (öppettider 9-11, 12.30–14.30)
E-post: [MIL e-postadress för begäran om allmän handling]

www.forsvarsmakten.se
Växel: 08-788 75 00

Från: Kontroll <[Registrators #2036 e-postadress]>
Skickat: den 7 november 2023 12:33
Till: EXP-HKV <[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: [ES] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ny motorcykel Försvarsmakten

Till Försvarsmakten,

Jag skulle vilja delges all tillgänglig information, kommunikation och tekniska underlag för framtagandet av den nya ordonnans-motorcykeln.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
M

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2036 e-postadress]

Är [MIL e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Försvarsmakten? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till EXP-HKV,

Vänlig skicka dokumentet till

FMCK Uppsala
Försvarsmakten, Luftstridsskolan, Box 645
751 27 Uppsala

Med vänliga hälsningar,
Kontroll