nr B 2673

André Frizell made this Freedom of Information request to Skaraborg's District Court

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request is waiting for clarification. If you are André Frizell, please sign in to send a follow up message.

Till Skaraborgs Tingsrätt,

Jag vill ta del av nr B 2673. Jag vill höra om ev. avgift innan ni sänder över handlingarna.
Ni når mig på [email address] eller 0729181480.

Med vänlig hälsning,
André

Skaraborg's District Court

Detta meddelande går inte att svara på.

OM ALLMÄNNA HANDLINGAR
Skaraborgs tingsrätt har tagit emot ditt e-postmeddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag och kommer att behandla ditt ärende eller din fråga så snart som möjligt. All post som kommer in till tingsrätten blir allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.

Mer information om Skaraborgs tingsrätt finns på www.skaraborgstingsratt.domstol.se

OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
I och med att e-posten kommit in till tingsrätten blir dina personuppgifter föremål för behandling enligt gällande dataskyddslagstiftning.
Mer information om allmänna handlingar och behandling av personuppgifter finns på tingsrättens hemsida https://www.domstol.se/skaraborgs-tingsr...

Med vänliga hälsningar

Skaraborgs tingsrätt

Tel: 0500-49 92 00 • [Skaraborg's District Court request email] • Postadress: 541 24 Skövde • Besöksadress: Eric Ugglas plats 2 • www.domstol.se/skaraborgs-tingsratt

tsb Beställningar - TSB, Skaraborg's District Court

Vilket år?

Med vänlig hälsning

Göran Sandstedt
Expeditionsvakt, Serviceenhet, Skaraborgs tingsrätt
0500-499219 • [email address] • www.domstol.se/skaraborgs-tingsratt

Så behandlar vi personuppgifter, www.domstol.se/skaraborgs-tingsratt/beha...
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: André Frizell <[FOI #922 email]>
Skickat: den 25 september 2021 11:08
Till: Registrator Skaraborgs tingsrätt - TSB <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - nr B 2673

Till Skaraborgs Tingsrätt,

Jag vill ta del av nr B 2673. Jag vill höra om ev. avgift innan ni sänder över handlingarna.

Ni når mig på [email address] eller 0729181480.

Med vänlig hälsning,

André

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[FOI #922 email]

Är [Skaraborg&#39;s District Court request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Skaraborgs Tingsrätt? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------