Naturhistoriska Riksmuseet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to The Swedish Museum of Natural History

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator, The Swedish Museum of Natural History

1 Attachment

Hej!

Skickar Naturhistoriska Riksmuseets arkivbeskrivning.

Vad gäller beskrivning av allmänna handling hänvisar jag till min chef Pär Rådling då sådan saknas .

Med vänlig hälsning

Gunilla Wettefors
Registrator
Tel: 08-519 551 87
[email address]

Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007 
104 05 Stockholm
Besöksadress: Frescativägen 40
www.nrm.se

Mer av oss: Facebook, Twitter, museets nyhetsbrev
Tänk på miljön innan du skriver ut.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #163 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:56
Till: Registrator <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Naturhistoriska Riksmuseet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #163 email]

Är [NRM request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Naturhistoriska Riksmuseet? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Registrator, The Swedish Museum of Natural History

Hej!

Naturhistoriska riksmuseet har förnärvarande ingen beskrivning av allmänna handlingar. Men NRM har påbörjat arbetet med detta dokument.

Gunilla Wettefors
Registrator
Tel: 08-519 551 87
[email address]

Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007 
104 05 Stockholm
Besöksadress: Frescativägen 40
www.nrm.se

Mer av oss: Facebook, Twitter, museets nyhetsbrev
Tänk på miljön innan du skriver ut.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #163 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:56
Till: Registrator <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Naturhistoriska Riksmuseet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #163 email]

Är [NRM request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Naturhistoriska Riksmuseet? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Gunilla Wettefors, The Swedish Museum of Natural History

2 Attachments

Till Elenor Weijmar

 

Hej!

 

För din kännedom har Naturhistoriska riksmuseet fram den handling som du
efterfrågade. Bifogar ”Beskrivning av Naturhistoriska riksmuseets allmänna
handlingar m m enligt 4 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

Med vänlig hälsning

 

[1]Beskrivning: Description: Description: Description: Description:
nrm_logo

Gunilla Wettefors

Registrator

Tel: 08-519 551 87

[2][email address]

 

Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007 

104 05 Stockholm

Besöksadress: Frescativägen 40
[3]www.nrm.se

 

Mer av oss: [4]Facebook, [5]Twitter, [6]museets nyhetsbrev

Tänk på miljön innan du skriver ut.

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.nrm.se/
4. http://www.facebook.com/naturhistoriskar...
5. http://twitter.com/#!/naturhistoriska
6. http://www.nrm.se/nyhetsbrev