Nämnden Mot Diskriminering arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

The Committee Against Discrimination

2 Attachments

Hej,
Översänder handlingar enligt begäran.
 
Vänliga hälsningar
Kansliet för Nämnden mot diskriminering
___________________________________________
27 maj 2019 12:53:51 +02:00, skrev Elenor Weijmar
<[FOI #157 email]>:

Hej, Jag vill ta del av:
1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt
2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).
Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.
Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.
Mvh,
Elenor
-------------------------------------------------------------------
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[1][FOI #157 email]
Är [2][The Committee Against Discrimination request email] fel adress för
Offentlighetsprincipen förfrågningar till Nämnden Mot Diskriminering? Om
så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
[3]http://handlingar.se/sv/change_request/n...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[4]http://handlingar.se/sv/help/officers
Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #157 email]
2. mailto:[The Committee Against Discrimination request email]
3. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
4. http://handlingar.se/sv/help/officers