Till Lantmäteriet,

Jag skulle vilja ha en lista med namnen på alla Sveriges fastigheter och om möjligt koordinater eller annat sätt att bra kunna beskriva platsen för fastigheten.

Gärna i ett format som är enkelt att redigera. Så helst inte pdf.

Med vänlig hälsning,

Aster Isk

Lantmäteriet, Land Survey Agency

 

 

Hej,

 

Jag har vidarebefordrat ditt mejl till vårt Kundcenter,
[1][e-postadress], här på Lantmäteriet som kommer att ta hand om din
fråga.

 

 

Med vänlig hälsning

_______________

Registrator

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Tore Danielsson <[Registrators #2586 e-postadress]>
Skickat: den 26 oktober 2022 08:20
Till: Lantmäteriet <[LM e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: [EXTERNT] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Namn och plats för
fastigheter

 

OBS! Detta mejl kommer från en avsändare utanför vår IT-miljö. Klicka inte
på länkar och öppna inte bifogade filer om du är osäker på avsändare eller
innehåll. Kontakta Service Desk på 020-430022 om du behöver råd och stöd.

 

 

 

Till Lantmäteriet,

 

 

 

Jag skulle vilja ha en lista med namnen på alla Sveriges fastigheter och
om möjligt koordinater eller annat sätt att bra kunna beskriva platsen för
fastigheten.

 

 

 

Gärna i ett format som är enkelt att redigera. Så helst inte pdf.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Aster Isk

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[2][Registrators #2586 e-postadress]

 

 

 

Är [3][LM e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Lantmäteriet? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [4][e-postadress]:

 

[5]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[6]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. mailto:[Registrators #2586 e-postadress]
3. mailto:[LM e-postadress för begäran om allmän handling]
4. mailto:[e-postadress]
5. https://handlingar.se/sv/change_request/...
6. https://handlingar.se/sv/help/officers

OP Fastighet, Land Survey Agency

1 Attachment

Hej,

 

Ditt ärende om beställning enligt offentlighetsprincipen har mottagits.
Leverans enligt offentlighetsprincipen sker alltid på papper och debiteras
enligt Avgiftsförordningen (1992:191).
Kostnad:

- Sida 1-9 är gratis

- Vid beställning av 10 sidor blir det en avgift om 50 kr

-  Fr. o. m. sida 11 blir den en avgift om 2 kr/sida

-  Dubbelsidig utskrift räknas som två sidor

-  Porto tillkommer

Enligt 2 kap. 13§ tryckfrihetsförordningen framgår att en myndighet inte
är skyldig att i större omfattning än vad som följer lag lämna ut en
upptagning för automatiserad behandling i annan form ä utskrift. Någon
skyldighet att lämna ut kopior i digital form finns inte i lag såvitt
gället de aktuella handlingarna.

Vill du att vi går vidare med din beställning? Vänligen svara på detta
mail och ange din leveransadress, fakturaadress samt organisationsnummer.

 

Vill du köpa informationen digitalt kan du vända dig till Lantmäteriets
marknadsavdelning [1][e-postadress]

Lantmäteriets produkter för Fastighetsinformation kan du läsa mer om på
[2]lm.se

Du kan även köpa Fastighetsinformation genom att kontakta någon av
[3]Lantmäteriets återförsäljare

 

 

 

 

Sarah

LANTMÄTERIET
E-POST                [4][e-postadress]                        
ADRESS               [5]www.lantmateriet.se/hittakontor
WEBBPLATS       [6]www.lantmateriet.se

Läs hur Lantmäteriet hanterar dina personuppgifter på vår webbplats
[7]www.lantmateriet.se/personuppgifter, eller genom att kontakta
kundcenter på 0771-63 63 63 eller [8][e-postadress].

 

 

Från: Lantmäteriet <[9][LM e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 26 oktober 2022 08:44
Till: Lantmäteriet Kundcenter <[10][e-postadress]>
Ämne: VB: [EXTERNT] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Namn och plats
för fastigheter

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Tore Danielsson <[11][Registrators #2586 e-postadress]>
Skickat: den 26 oktober 2022 08:20
Till: Lantmäteriet <[12][LM e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: [EXTERNT] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Namn och plats för
fastigheter

 

OBS! Detta mejl kommer från en avsändare utanför vår IT-miljö. Klicka inte
på länkar och öppna inte bifogade filer om du är osäker på avsändare eller
innehåll. Kontakta Service Desk på 020-430022 om du behöver råd och stöd.

 

 

 

Till Lantmäteriet,

 

 

 

Jag skulle vilja ha en lista med namnen på alla Sveriges fastigheter och
om möjligt koordinater eller annat sätt att bra kunna beskriva platsen för
fastigheten.

 

 

 

Gärna i ett format som är enkelt att redigera. Så helst inte pdf.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Aster Isk

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[13][Registrators #2586 e-postadress]

 

 

 

Är [14][LM e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Lantmäteriet? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [15][e-postadress]:

 

[16]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[17]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/v...
3. https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/A...
4. mailto:[e-postadress]
5. http://www.lantmateriet.se/hittakontor
6. http://www.lantmateriet.se/
7. http://www.lantmateriet.se/personuppgifter
8. mailto:[e-postadress]
9. mailto:[LM e-postadress för begäran om allmän handling]
10. mailto:[e-postadress]
11. mailto:[Registrators #2586 e-postadress]
12. mailto:[LM e-postadress för begäran om allmän handling]
13. mailto:[Registrators #2586 e-postadress]
14. mailto:[LM e-postadress för begäran om allmän handling]
15. mailto:[e-postadress]
16. https://handlingar.se/sv/change_request/...
17. https://handlingar.se/sv/help/officers