Myndigheten För Yrkeshögskolan arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to The Agency For the University of Applied Sciences

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

do_not_reply, The Agency For the University of Applied Sciences

1 Attachment

Detta är en automatisk bekräftelse på att vi mottagit ditt mail. Det
kommer att behandlas inom kort, och vi svarar så fort vi kan.

This is an automated confirmation to acknowledge receipt of your mail,
which will be attended to shortly. We will get back to you as soon as
possible.

Med vänlig hälsning / Best regards

[1][IMG]

Myndigheten för yrkeshögskolan

Postadress: Box 145, 721 05 Västerås

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 19, 722 12 Västerås

Växel: 010-209 01 00

Fax: 021-13 20 16

[2][MYH request email]

[3]www.myh.se

 

 

 

References

Visible links
1. https://myh.se/
2. mailto:[MYH request email]
3. http://www.myh.se/

Alexandra Franzén, The Agency For the University of Applied Sciences

1 Attachment

Hej,
Bifogad arkivbeskrivning är upprättad enligt 6 § arkivlagen (1190:782) och Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:11) och allmänna råd om arkiv hos statliga
myndigheter. Beskrivningen utgör också den beskrivning över allmänna handlingar som myndigheten ska upprätta i enlighet med 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Vänliga hälsningar
Alexandra Franzén

Alexandra Franzén
Arkivarie
Myndigheten för yrkeshögskolan
Telefon: 010-2090214
E-post: [email address]
www.myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid.
Här kan du läsa hur Myndigheten för yrkeshögskolan behandlar personuppgifter.
www.myh.se/Om-oss/Behandling-av-personup...

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Registrator <[MYH request email]>
Skickat: den 29 maj 2019 09:04
Till: Alexandra Franzén <[email address]>
Ämne: VB: [MYH request email] - begäran enligt Offentlighetsprincipen - Myndigheten För Yrkeshögskolan arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #167 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:58
Till: Registrator <[MYH request email]>
Kopia: do_not_reply <[email address]>
Ämne: [MYH request email] - begäran enligt Offentlighetsprincipen - Myndigheten För Yrkeshögskolan arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #167 email]

Är [MYH request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Myndigheten För Yrkeshögskolan? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------