Myndigheten För Vård- Och Omsorgsanalys arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Authority for Health and Care Analysis

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was partially successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator, Authority for Health and Care Analysis

Hej,

Vi har tagit emot ditt mejl och återkommer med efterfrågade handlingar så snart som möjligt.

Med vänlig hälsning

Med vänlig hälsning

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Registrator
 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Box 6070
102 31 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 89
Tel vxl: 08-690 41 00
www.vardanalys.se

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Läs gärna mer om hur vi behandlar personuppgifter i mejl och i övrigt genom att klicka här.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #166 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:57
Till: Registrator <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Myndigheten För Vård- Och Omsorgsanalys arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #166 email]

Är [Authority for Health and Care Analysis request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Myndigheten För Vård- Och Omsorgsanalys? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Registrator, Authority for Health and Care Analysis

1 Attachment

Hej Elenor,

Bifogar myndighetens arkivbeskrivning.

Vi har ett pågående projekt där det ingår att ta fram ett separat dokument för beskrivning av allmänna handlingar, i dagsläget är informationen uppdelad i olika styrdokument. Vi kan hjälp dig ytterligare om du har möjlighet att säga vad du är intresserad av, är det huruvida vi har en sådan beskrivning, hur själva utformningen av dokumentet ser ut, eller av innehållet? Om det är innehållet kan du antingen ta del av alla våra styrdokument eller så kan vi svara på den efterfrågade informationen via mejl.

Med vänlig hälsning
Registrator
 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Box 6070
102 31 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 89
Tel vxl: 08-690 41 00
www.vardanalys.se

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Läs gärna mer om hur vi behandlar personuppgifter i mejl och i övrigt genom att klicka här.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #166 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:57
Till: Registrator <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Myndigheten För Vård- Och Omsorgsanalys arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #166 email]

Är [Authority for Health and Care Analysis request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Myndigheten För Vård- Och Omsorgsanalys? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------