Myndigheten För Ungdoms-Och Civilsamhällesfrågor arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Agency for Youth and Civil Society Issues

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

info@mucf.se, Agency for Youth and Civil Society Issues

1 Attachment

Hej,

Vi håller på att uppdatera vår informationsförvaltningsplan så vi skickar dig vår senast beslutade arkivredovisning.

Vänliga hälsningar
______________________
Registrator
Myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor (MUCF)
Swedish Agency for Youth and Civil Society
Liedbergsgatan 4, Box 206, 351 05 Växjö
tfn +46 10-160 10 00, e-post: [email address]
webbplats: www.mucf.se

MUCF är en statlig myndighet. Det innebär att i princip alla handlingar som skickas till myndigheten blir allmän handling. Om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #168 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:58
Till: [MUCF request email]
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Myndigheten För Ungdoms-Och Civilsamhällesfrågor arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #168 email]

Är [MUCF request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Myndigheten För Ungdoms-Och Civilsamhällesfrågor? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------