Myndigheten För Tillväxtpolitiska Utvärderingar Och Analyser arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Agency for Growth Policy Evaluations and Analyzes

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Gadd Håkan, Agency for Growth Policy Evaluations and Analyzes

3 Attachments

Hej Elenor

Jag vill be om ursäkt för att vårt svar har dröjt då din begäran hamnade
”mellan stolarna”.

Bifogat finns de dokument som du efterfrågat.

Bästa hälsningar

 

Håkan Gadd

 

[1]cid:image001.jpg@01D459A1.A376DDF0

 

Håkan Gadd, pol.dr

Administrativ chef

Avdelningen för verksamhetsstöd

010 447 44 20

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Studentplan 3, 831 40 Östersund

Torsgatan 11, Stockholm

[2]www.tillvaxtanalys.se

 

 

References

Visible links
2. http://www.tillvaxtanalys.se/