Myndigheten För Tillgängliga Medier arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Authority For Available Media

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

registrator, Authority For Available Media

2 Attachments

 

Hej.

Sänder här MTM:s arkivbeskrivning, som också innehåller beskrivningen av
allmänna handlingar.

 

Med vänlig hälsning

Eva Pramlid

__________________________________________________________________

Administrativa avdelningen

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM

Box 5113, SE-121 17 Johanneshov

+ 46 8-580 02 738

[1][email address]

[2]www.mtm.se

Följ oss gärna på [3]Facebook och [4]Twitter för snabb information,
kommunikation och diskussion!

 

[5]MTM_Logotyp_Centrerad_svart.jpg

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Elenor Weijmar <[FOI #170 email]>

Skickat: den 27 maj 2019 12:59

Till: Info <[email address]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Myndigheten För Tillgängliga
Medier arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

 

Hej, Jag vill ta del av:

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Mvh,

 

Elenor

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[FOI #170 email]

 

Är [MTM request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till
Myndigheten För Tillgängliga Medier? Om så är fallet, vänligen kontakta
oss genom detta formulär:

http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.mtm.se/
3. http://www.facebook.com/tillgangligamedier
4. http://twitter.com/mtmedier