Myndigheten För Stöd Till Trossamfund arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Authority For Support To Religious Communities

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was partially successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Inger Carnbo, Authority For Support To Religious Communities

5 Attachments

Hej Elenor!

Det här är mitt stora jobbprojekt för närvarande. Har nyligen gått igenom våra handlingar tillsammans med vår kontaktperson på Riksarkivet. Har fått råd och tips på det vi haft och det jag kompletterat, så jag har en hel del att jobba med innan vår revidering av arkivhandlingarna är uppdaterade och kompletterade. Jag bifogar här en del.
Någon specifik beskrivning av Myndighetens allmänna handlingar har vi inte haft tidigare, det närmaste är nog det dokument jag kallat "Klassificeringsstruktur - utökad tabell". Jag har påbörjat en mycket större version som enligt Riksarkivet ska kallas "Redovisning av handlingslag och handlingstyper" med jag tycker den är för ofullständigt att sända ännu.

Förhoppningsvis blir allt detta klart under sommarmånaderna.

Är det något speciellt du vill ha reda på så säg till.

Bifogat har du:
- Klassificeringsstruktur, utökad och en komprimerad
- Arkivbeskrivning, version 2000
- Arkivbeskrivning, utkast version 190222 (så gott som klar)
- Arkivförteckning från och med 2015 (ska få namnet "redovisning av förvaringsenheter" och omstruktureras en hel del)

Med vänlig hälsning
Inger Carnbo
_______________________
Assistent
Myndigheten för stöd till trossamfund – SST
Tel: 08-453 68 74
www.myndighetensst.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #171 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:59
Till: SST Info <[Authority For Support To Religious Communities request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Myndigheten För Stöd Till Trossamfund arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #171 email]

Är [Authority For Support To Religious Communities request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Myndigheten För Stöd Till Trossamfund? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------