Myndigheten För Samhällsskydd Och Beredskap arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to The Authority For Social Protection And Preparedness (msb)

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

MSB Registrator, The Authority For Social Protection And Preparedness (msb)

Vi har tagit emot ditt meddelande.

 

We have received your email.

 

Med vänlig hälsning/Sincerely

Registraturen/Registry

_____________________________________

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap/
The Swedish Civil Contingencies Agency

 

SE: 651 81 Karlstad

Tel: +46771-240 240

[1][MSB request email]

[2]www.msb.se

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet
med uppgift är att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera
olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner,
landsting, myndigheter och organisationer. När en allvarlig olycka eller
kris inträffar ger vi stöd till de som är ansvariga. Vi ska också se till
att samhället lär sig av det som inträffat.

 

The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) is a government authority
commissioned to enhance societal capacities for the  prevention and
handling of emergencies and crises. This task is performed jointly along
with many others - municipalities, county council, other authorities and
organizations. When a serious emergency or crisis occurs, we provide
support to those who have the responsibility for dealing with it. We  also
ensure that society learns from the emergencies and disasters that occur.

References

Visible links
1. mailto:[MSB request email]
2. http://www.msb.se/

Utlämnande, The Authority For Social Protection And Preparedness (msb)

1 Attachment

Hej,
Översänder här efterfrågad handling (myndighetens arkivbeskrivning och myndighetens beskrivning av allmänna handlingar är samma handling).

Med vänlig hälsning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad
Växel: 0771-240 240
E-post: [email address]
www.msb.se
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #172 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:59
Till: MSB Registrator <[MSB request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Myndigheten För Samhällsskydd Och Beredskap arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #172 email]

Är [MSB request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Myndigheten För Samhällsskydd Och Beredskap (msb)? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------