Myndigheten För Digital Förvaltning arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Authority For Digital Management

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Schibbye Dijkstra Katja, Authority For Digital Management

4 Attachments

Hej!

 

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, startade den 1 september 2018.
Registratur och diarium har sedan starten utförts av CSN enligt ett
samverkansavtal mellan myndigheterna, där CSN förser DIGG med tjänster för
diarium och ärendehantering samt arkivering. DIGG har i dagsläget inte en
egen beslutad arkivbeskrivning eller beskrivning av allmänna handlingar
utan detta kommer att tas fram parallellt med att myndigheten under året
tar över utförandet av diarieföringen inom sitt verksamhetsområde från
CSN. Till dess bifogas CSN:s dokument kring detta samt DIGG:s
klassificeringsstruktur.

 

Med vänlig hälsning

 

Katja Schibbye Dijkstra

Administratör, Enheten för verksamhets- och ledningsstöd

010- 484 73 25, 072-468 54 25, [1][email address]

[2]www.digg.se

 

[3]cid:image001.png@01D44100.4F8F8C00

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.digg.se/