Myndigheten För Delaktighet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Authority For Participation

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Myndigheten för delaktighet, Authority For Participation

2 Attachments

Hej,

Tack för din begäran. Bifogat finns Myndigheten för delaktighets arkivbeskrivning samt rutin för registratur och arkivering som beskriver allmänna handlingar. För kännedom uppdaterar vi myndighetens rutin för registratur och den ska färdigställas inom de närmaste veckorna.

Återkom gärna om funderingar finns!

Med vänlig hälsning
Lisa Nilsson
Registrator

Myndigheten för delaktighet
Sturegatan 3, Box 1210, 172 24 Sundbyberg
Växel: 08-600 84 00
Registratur: [MFD request email]
Besök oss på
www.mfd.se

Full delaktighet för alla
Myndigheten för delaktighet, MFD, är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshindersområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #118 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:19
Till: Myndigheten för delaktighet <[MFD request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Myndigheten För Delaktighet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #118 email]

Är [MFD request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Myndigheten För Delaktighet? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------