Mötesprotokoller dagarna 9-13 mars 2020

Rodolfo Lapin made this Freedom of Information request to The Public Health Agency of Sweden

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Folkhälsomyndigheten,

Jag vill begära ut samtliga protokoller från samtliga möten på Folkhälsomyndigheten under dagarna 9 till 13 mars 2020 (vecka 11), och samtliga anteckningar från myndighetsinterna arbetsgrupper under den angivna tidsperioden.

Protokoller eller liknande anteckningar klassas som allmänna handlingar enligt 2 kap. 10 § 2 st., efter dem är färdigställda (jmf. RA_1999_not_221, KR_Sthlm_4683_14). Anteckningarna från myndighetsinterna arbetsgrupper blir också allmänna handlingar efter att de expedieras, ärendet avslutas, eller på annat sätt färdigställs (enligt TF 2:10 1 st), och täcks därmed inte av specialregeln i TF 2:10 2 st 3 p.

Jag vill gärna ha materialet digitalt, via den angivna mejladressen.

Jag får också be er att vänligen respektera att i enlighet med JOs regelverk för myndigheter behandla "utlämnande av en allmän handling med tillräcklig skyndsamhet" (JO 1992/94 s. 513; se också TF 2:16), trots full förståelse för den höga arbetsbelastning.

Med vänlig hälsning,

Rodolfo Lappin

Info Folkhälsomyndigheten, The Public Health Agency of Sweden

Hej,

 

Vi har tagit emot din begäran om allmän handling och ber att få återkomma
så snart som möjligt. Folkhälsomyndigheten får för tillfället in många
begäran om att få ta del av allmänna handlingar och vi handlägger dessa i
tur och ordning.

 

Vi tar ut en avgift för kopior av allmänna handlingar i enlighet med
avgiftsförordningen (1992:191).

 

För papperskopior är de första nio sidorna kostnadsfria. Avgiften för tio
sidor är 50 kr. För varje sida därutöver är avgiften 2 kr. Om
papperskopiorna ska skickas med post och försändelsen väger mer än 20 gram
tillkommer kostnaden för portot.

 

Vi har ingen skyldighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än
på papper, men av praktiska skäl och av miljöskäl strävar vi ändå efter
att lämna ut handlingar via e-post när det är möjligt. För handlingar som
endast finns tillgängliga i pappersform och som måste skannas för att
skickas med e-post tas samma avgift ut som när vi lämnar ut papperskopior.

 

För elektroniska handlingar som finns lagrade i myndighetens
verksamhetssystem är de första nio filerna kostnadsfria. Avgiften för tio
filer är 50 kr. För varje fil därutöver är avgiften 2 kr. När vi lämnar ut
e-post räknas varje e-postmeddelande som en fil även om de i vissa fall
har konverterats till en eller flera pdf-filer. Det är det ursprungliga
antalet e-postmeddelanden som ligger till grund för avgiften.

 

Vid utlämnande av rutinartade sammanställningar som myndigheten tar fram
vid begäran om allmän handling tar vi ut en avgift för den tid det tar att
framställa handlingen. Avgiften är 125 kr per påbörjad kvart.

 

Återkom med fakturaadress om du fortfarande är intresserad.

 

Om du vill åberopa din rätt att vara anonym kan du komma till
Folkhälsomyndigheten och ta del av papperskopior av de allmänna handlingar
du är intresserad av. Vill du ta med dig papperskopiorna från myndigheten
har du möjlighet att på plats erlägga kontant betalning för dem.

 

Med vänlig hälsning,

+------------------------------------------------------------------------+
|Folkhälsomyndigheten           |Folkhälsomyndigheten |
|-----------------------------------------------+------------------------|
|171 82 Solna                                |Box 505 |
|-----------------------------------------------+------------------------|
|Telefon 010-205 20 00             |831 26 Östersund |
+------------------------------------------------------------------------+

 

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för
bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja
samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot
hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Läs mer på vår webbplats: [1]www.folkhalsomyndigheten.se

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Rodolfo Lapin <[Registrators #544 e-postadress]>
Skickat: den 10 mars 2021 19:37
Till: Info Folkhälsomyndigheten <[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Mötesprotokoller dagarna
9-13 mars 2020

 

Till Folkhälsomyndigheten,

 

 

Jag vill begära ut samtliga protokoller från samtliga möten på
Folkhälsomyndigheten under dagarna 9 till 13 mars 2020 (vecka 11), och
samtliga anteckningar från myndighetsinterna arbetsgrupper under den
angivna tidsperioden.

 

 

Protokoller eller liknande anteckningar klassas som allmänna handlingar
enligt 2 kap. 10 § 2 st., efter dem är färdigställda (jmf.
RA_1999_not_221, KR_Sthlm_4683_14). Anteckningarna från myndighetsinterna
arbetsgrupper blir också allmänna handlingar efter att de expedieras,
ärendet avslutas, eller på annat sätt färdigställs (enligt TF 2:10 1 st),
och täcks därmed inte av specialregeln i TF 2:10 2 st 3 p.

 

 

Jag vill gärna ha materialet digitalt, via den angivna mejladressen.

 

 

Jag får också be er att vänligen respektera att i enlighet med JOs
regelverk för myndigheter behandla "utlämnande av en allmän handling med
tillräcklig skyndsamhet" (JO 1992/94 s. 513; se också TF 2:16), trots full
förståelse för den höga arbetsbelastning.

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

Rodolfo Lappin

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #544 e-postadress]

 

 

Är [2][Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Folkhälsomyndigheten? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.folkhalsomyndigheten.se/
2. mailto:[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]

Till Info Folkhälsomyndigheten,

Jag vill gärna ha uppgifterna via den angivna mejladdressen.

Fakturaaddress:

Rodolfo Lappin
Forsbyvägen 160
74190
Knivsta
Sverige

Med vänliga hälsningar,

Rodolfo Lapin

Info Folkhälsomyndigheten, The Public Health Agency of Sweden

Hej,

Är det möten/arbetsgrupper som rör covid-19, som du är intresserad av?

Myndigheten har flera hundra medarbetare som arbetar med frågor som rör allt ifrån alkohol och narkotika till mikrobiologi, statsbidrag och upphandling. Kan du specificera din begäran?

Med vänlig hälsning,
Registrator

Folkhälsomyndigheten                            Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna                                                 Box 505
831 26 Östersund

Webbplats: http://www.folkhalsomyndigheten.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Rodolfo Lapin <v>
Skickat: den 10 mars 2021 19:37
Till: Info Folkhälsomyndigheten <[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Mötesprotokoller dagarna 9-13 mars 2020

Till Folkhälsomyndigheten,

Jag vill begära ut samtliga protokoller från samtliga möten på Folkhälsomyndigheten under dagarna 9 till 13 mars 2020 (vecka 11), och samtliga anteckningar från myndighetsinterna arbetsgrupper under den angivna tidsperioden.

Protokoller eller liknande anteckningar klassas som allmänna handlingar enligt 2 kap. 10 § 2 st., efter dem är färdigställda (jmf. RA_1999_not_221, KR_Sthlm_4683_14). Anteckningarna från myndighetsinterna arbetsgrupper blir också allmänna handlingar efter att de expedieras, ärendet avslutas, eller på annat sätt färdigställs (enligt TF 2:10 1 st), och täcks därmed inte av specialregeln i TF 2:10 2 st 3 p.

Jag vill gärna ha materialet digitalt, via den angivna mejladressen.

Jag får också be er att vänligen respektera att i enlighet med JOs regelverk för myndigheter behandla "utlämnande av en allmän handling med tillräcklig skyndsamhet" (JO 1992/94 s. 513; se också TF 2:16), trots full förståelse för den höga arbetsbelastning.

Med vänlig hälsning,

Rodolfo Lappin

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #544 e-postadress]

Är [Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Folkhälsomyndigheten? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Info Folkhälsomyndigheten,

Ja, alla möten/arbetsgrupper som rör covid-19. Ursäkta otydligheten.

Med vänliga hälsningar,

Rodolfo Lapin

Info Folkhälsomyndigheten, The Public Health Agency of Sweden

13 Attachments

Hej!
Efterfrågade handlingar kommer här

Vänliga hälsningar,
 
Folkhälsomyndigheten                                         Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna                                                           Box 505
                                                                                  831 26 Östersund
 
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre
folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att
främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som
stärker samhällets utveckling.
 
Läs mer på vår webbplats: www.folkhalsomyndigheten.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Rodolfo Lapin <[Registrators #544 e-postadress]>
Skickat: den 13 mars 2021 13:20
Till: Info Folkhälsomyndigheten <[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: Begäran om allmän handling Rodolfo Lapin 2021-03-10

Till Info Folkhälsomyndigheten,

Ja, alla möten/arbetsgrupper som rör covid-19. Ursäkta otydligheten.

Med vänliga hälsningar,

Rodolfo Lapin

show quoted sections