Möjlighet till lönebidrag efter 65 år

Annika made this Freedom of Information request to Employment Service

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Arbetsförmedlingen,

Hej,

Jag gjorde nyligen en begäran om en handling hos er men fann inte den information som jag sökte. Det jag önskar information om är möjlighet till fortsatt lönebidragsanställning efter 65 år, särskilt med avseende på Trygghetsanställning, och vilken övre åldersgräns som i sådana fall finns.

Jag har sett en källhänvisning till ett beslut fattat 2021 "Beslut om särskilda insatser och program efter 65 år som har en dokumenterad nedsatt arbetsförmåga."

Jag önskar detta beslut samt om det finns någon annan information, föreskrift eller lagstöd som tydligt anger vilken övre åldersgräns som gäller för lönebidrag, särskilt trygghetsanställningar.
Jag har sökt på Internet men inte funnit någon information.

Med vänlig hälsning,

Annika

Registrator, Employment Service

Huvudregistraturen har tagit emot din e-post och kommer att fördela det
för vidare handläggning.

 

Vänliga hälsningar,

 

Huvudregistraturen

Arbetsförmedlingen

113 99 Stockholm

[1]www.arbetsformedlingen.se

The Registry has received your e-mail and will distribute it for further
processing.

 

Best regards,

 

The Registry

The Swedish Public Employment Service

SE-113 99 Stockholm

[2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Stärka förutsättningar, Employment Service

1 Attachment

  • Attachment

    Intern instruktion s rskilda insatser efter 65 r till personer nedsatt arbetsf rm ga.pdf

    146K Download View as HTML

Hej Annika!

I Arbetsförmedlingens interna instruktion AFII 2/2011 Beslut om särskilda insatser och program efter 65 år till personer som har en dokumenterad nedsatt arbetsförmåga framgår nedan för lönebidrag för anställning och lönebidrag för trygghet i anställning.

• Arbetsförmedlingen får fatta beslut om lönebidrag för anställning och lönebidrag för trygghet i anställning för personer som har en dokumenterad nedsatt arbetsförmåga som omfattar tid efter det att personen fyllt 65 år. För att beslut ska kunna fattas ska personen ha en pågående anställning med lönebidrag för anställning eller lönebidrag för trygghet i anställning. Pågående anställning omfattar både tillsvidare och tidsbegränsad anställning. Beslutet kan fattas längst till och med utgången av den månad personen fyller 68 år. Vid beslutet ska en sedvanlig arbetsmarknadspolitisk bedömning göras.

Med vänliga hälsningar,

Daniel Larsson
Verksamhetssamordnare
Arbetsförmedlingen | Verksamhetsområde Arbetssökande
Avdelningen Stärka förutsättningar
113 99 Stockholm | Besök: Elektrogatan 4
Växel: 0771-60 00 00
E-post: [e-postadress]
www.arbetsformedlingen.se | www.facebook.com/arbetsformedlingen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Annika <[Registrators #1258 e-postadress]>
Skickat: den 3 januari 2022 11:49
Till: Registrator <[AF e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Möjlighet till lönebidrag efter 65 år

Till Arbetsförmedlingen,

Hej,

Jag gjorde nyligen en begäran om en handling hos er men fann inte den information som jag sökte. Det jag önskar information om är möjlighet till fortsatt lönebidragsanställning efter 65 år, särskilt med avseende på Trygghetsanställning, och vilken övre åldersgräns som i sådana fall finns.

Jag har sett en källhänvisning till ett beslut fattat 2021 "Beslut om särskilda insatser och program efter 65 år som har en dokumenterad nedsatt arbetsförmåga."

Jag önskar detta beslut samt om det finns någon annan information, föreskrift eller lagstöd som tydligt anger vilken övre åldersgräns som gäller för lönebidrag, särskilt trygghetsanställningar.

Jag har sökt på Internet men inte funnit någon information.

Med vänlig hälsning,

Annika

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1258 e-postadress]

Är [AF e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Arbetsförmedlingen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------