Mittuniversitetet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Mittuniversity

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Connell Anna, Mittuniversity

1 Attachment

Hej!

Här kommer Mittuniversitetets arkivbeskrivning, den utgör också
myndighetens beskrivning över allmänna handlingar enligt 4 kap 2 § OSL.

 

Vänliga hälsningar

 

ANNA CONNELL
Arkivarie
Samordnare, enheten för diarium och arkiv

MITTUNIVERSITETET
Avdelningen för Studieadministration, STUA
Rum: E211, Sundsvall
Telefon 010-142 86 91
[1][email address]

 

 

Från: Registrator
Skickat: den 27 maj 2019 12:46
Till: Connell Anna <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Mittuniversitetet
arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar, MIUN 2019/1062

 

Begäran av allmänna handlingar Mittuniversitetets arkivbeskrivning samt
beskrivning av allmänna handlingar

MIUN 2019/1062

Anna Connell

 

Vänliga hälsningar

Ronny Asp
Registrator
Mittuniversitetet
Åkanten, Grönborgsgatan, Hus E, plan 2

851 70 Sundsvall
Telefon: 010-142 82 98

E-post: [2][email address]

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [[3]mailto:[FOI #121 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 12:20
Till: Registrator <[4][MIUN request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Mittuniversitetet
arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

 

Hej, Jag vill ta del av:

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Mvh,

 

Elenor

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[5][FOI #121 email]

 

Är [6][MIUN request email] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Mittuniversitetet? Om så är fallet, vänligen kontakta
oss genom detta formulär:

[7]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[8]http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[FOI #121 email]
4. mailto:[MIUN request email]
5. mailto:[FOI #121 email]
6. mailto:[MIUN request email]
7. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
8. http://handlingar.se/sv/help/officers