Migrationsverket arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Migration Authority

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Marie Hemgård, Migration Authority

5 Attachments

Hej Eleonor!

 

Bifogar Migrationsverkets arkivbeskrivningar och beskrivning av allmänna
handlingar.

 

Med vänlig hälsning

Marie Hemgård

 

---------------------------------

Verksarkivarie

Migrationsverket

Rättsavdelningen

Rättsenheten

601 70 Norrköping

Telefon 010-485 38 23

 

[1]www.migrationsverket.se

[2]https://twitter.com/migrationsverk

 

[3]röd_4c

 

 

Hej, Jag vill ta del av:

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Mvh,

 

Elenor

 

References

Visible links
1. http://www.migrationsverket.se/
2. https://twitter.com/migrationsverk