Metadata om alla poster i NAD

Currently waiting for a response from The National Archives, they should respond promptly and normally no later than (details).

Till Riksarkivet,

Hej

Jag jobbar med öppna länkade datamängder och skulle vilja ta del av strukturerade länkade metadata om alla poster i NAD.

Jag skulle vilja att ni publicerar detta som en datamängd som underhålls kontinuerligt och att ni skapar en diskussionsyta likt på github aka backlog där jag kan öppna ärenden som alla kan se om jag hittar brister eller har förbättringsförslag.

Jag undrar:
Finns detta redan?
Vem hos er kan jag prata mera om detta med i fallet nej?

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Registrator Riksarkivet, The National Archives

Detta är en automatisk bekräftelse på att vi mottagit Din förfrågan. Den kommer att behandlas inom kort, och vi svarar så fort vi kan. För allmänna forskarförfrågningar är handläggningstiden mycket varierande, beroende på den individuella frågans art. För information om våra avgifter hänvisar vi till vår hemsida: https://riksarkivet.se/avgifter

Riksarkivet behandlar personuppgifter för olika ändamål och är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker. Läs mer här: https://riksarkivet.se/personuppgifter.

This is an automated confirmation to acknowledge receipt of your inquiry, which will be attended to shortly. We will get back to you as soon as possible. The response time to general research inquiries can vary quite a bit, depending on the nature of the individual inquiry. Kindly refer to our website for information on charges and costs: https://riksarkivet.se/avgifter

The National Archives processes personal data for various purposes and is responsible for the processing that takes place. Read more here: https://riksarkivet.se/personuppgifter.

Med vänlig hälsning / Best regards

Registrator / Registrar
Riksarkivet
Box 7223, 187 13 Täby - Sweden
Tel. +46 (0) 10 476 70 00
E-mail: [RA e-postadress för begäran om allmän handling]