Månadslön för regiondirektören, hr-direktören och ekonomidirektören i Region Stockholm 2022

The request was successful.

Till Region Stockholm,

Månadslön för regiondirektören, hr direktören och ekonomidirektören på region nivå.

Med vänlig hälsning, LL

SF Funk HR, Region Stockholm

Hej

Regiondirektör:237.200kr 2022årslön
Ekonomidirektör:169.500kr 2022årslön
HR-direktör: 154.500kr 2022årslön

Vänliga hälsningar,

Disa Lidbrink Landberg
HR Partner
Chefsstöd
Telefon: 070-7374254
[e-postadress]
 
Region Stockholm
Serviceförvaltningen
Box 22550, 104 22 Stockholm
Norra Stationsgatan 69
Växel: 08-737 25 00
E-post: [e-postadress]
Sll.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Marita Johansson Modigh <[e-postadress]> För Region Funk Stockholm
Skickat: den 18 augusti 2022 10:38
Till: SF Funk HR <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Månadslön
Prioritet: Hög

Hej!

Tacksam för hjälp med denna begäran.

Med vänlig hälsning

Marita Johansson Modigh
Registrator
Regionledningskontoret
Kansli

08-1234216

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lisa Larsson <[Registrators #1962 e-postadress]>
Skickat: den 18 augusti 2022 10:33
Till: Region Funk Stockholm <[Region Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Månadslön

Till Region Stockholm,

Månadslön för regiondirektören, hr direktören och ekonomidirektören på region nivå.

Med vänlig hälsning, LL

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1962 e-postadress]

Är [Region Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Stockholm? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------