Mål 296-22 - upphävande av beslut av IVO

The request was partially successful.

Till Förvaltningsrätten i Jönköping,

Jag vill ta del av handlingarna som rör mål 296-22, där Förvaltningsrätten i Jönköping upphäver ett beslut av IVO som förbjöd bolaget Novolabs verksamhet med provtagning och intygsutfärdande gällande covid-19. Se: https://www.domstol.se/nyheter/2022/04/f...

Jag vill ta del av själva beslutet samt ev. bilagor, överväganden och annat underlag som ligger till grund för beslutet.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Mats

Administrative Court in Jönköping

2 Attachments

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    beg ran enligt Offentlighetsprincipen M l 296 22 upph vande av beslut av IVO.txt

    2K Download View as HTML

This is the mail system at host handlingar.se.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Förvaltningsrätten i Jönköping e-postadress för begäran om allmän handling]>: connect to
domstol.se[159.190.0.50]:25: Connection timed out

Sent request to Administrative Court in Jönköping again, using a new contact address.

Administrative Court in Jönköping

Förvaltningsrätten i Jönköping har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till domstolen allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.

Mer information om Förvaltningsrätten i Jönköping finns på www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol...

Med vänliga hälsningar

Förvaltningsrätten i Jönköping

Tel: 036-15 66 00 • [Förvaltningsrätten i Jönköping e-postadress för begäran om allmän handling] • Postadress: 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Fax: 036-15 66 55 • www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol...

Detta meddelande går inte att svara på.

Registrator Förvaltningsrätten i Jönköping - FJO, Administrative Court in Jönköping

1 Attachment

[1]Domstol
Skyddat meddelande / Encrypted message

Ämne / Subject
Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Mål 296-22 - upphävande av
beslut av IVO

Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Mål 296-22 - upphävande av
beslut av IVO

Viktigt – läs detta innan du öppnar meddelandet:

Om du vill kunna öppna meddelandet fler gånger måste det stängas med
knappen "logga ut".

För att öppna eventuella bilagor klicka på öppna/spara-ikonen i fönstret.

Klicka på svara i meddelandet för att skicka svar genom en skyddad
förbindelse.

Meddelandet raderas efter 30 dagar. Om du vill läsa meddelandet därefter
måste det antingen skrivas ut eller sparas p&$

Detta aviseringsmeddelande kan inte besvaras.

[2]Öppna meddelandet / Open message

Important information - please observe this before opening the message:

You must use the "log out" button when closing the message to be able to
access it again.

Click the open/save icon to access attachments.

If you reply to the message, the reply will be sent through a secure
connection.

The message will be deleted after 30 days. If you wish to keep the message
after the period of 30 days, it must either be print$

This notification cannot be replied to.

References

Visible links
2. https://secure.domstol.se/message.cgi?0y...