Lunds Universitet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Lunds University

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

LEGAL - Universitetsarkivet,

1 Attachment

Hej Eleonor!

Som inledande svar på Din begäran översänder jag härmed den senaste versionen av Lunds universitets arkivbeskrivning.

Vad gäller den andra punkten i Din begäran (myndighetens beskrivning av allmänna handlingar i enlighet med OSL 4 kap 2 §) så har vi tvingats konstatera att Lunds universitet i nuläget verkar sakna en samlad sådan beskrivning, även om åtskilliga av de däri efterfrågade uppgifterna går att utläsa dels ur den bifogade arkivbeskrivningen, dels ur myndighetens dokumenthanteringsplan (tillgänglig här: https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites...). Vi arbetar nu därför på att sammanställa denna information dels som svar till Dig, dels som grund för upprättande av en sådan beskrivning. Vissa av punkterna häri är dock sådana som vi på avdelningen Dokumenthantering (som handhar universitetets centrala arkiv- och registraturfunktioner) inte själva har svaren på, och vi har därför fått skicka ut frågor till andra delar av verksamheten, vilka vi just nu inväntar svar på. När vi har fått in dessa kommer Du att få en sammanställning av den information som begärs i OSL 4 kap 2 §.

Vänliga hälsningar
Fredrik Tersmeden
Arkivarie

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Registrator, LU <[LU request email]>
Skickat: den 27 maj 2019 13:21
Till: LEGAL - Universitetsarkivet <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lunds Universitet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej!

Tar ni hand om nedanstående begäran?

Med vänlig hälsning
Registraturen

Lunds universitet
Sektionen Juridik och dokumenthantering
Box 117
221 00 Lund
E-post: [LU request email]
Telefon: 046-222 71 40

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #115 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 12:17
Till: Registrator, LU <[LU request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lunds Universitet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #115 email]

Är [LU request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Lunds Universitet? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

LEGAL - Universitetsarkivet,

1 Attachment

Hej igen Eleonor!

I bifogade fil finner Du en beskrivning av Lunds universitets allmänna handlingar utifrån de krav som ställs i OSL 4 kap 2 §.

Vi kommer nu att gå vidare med att omarbeta denna sammanställning till ett officiellt fastställt dokument och undersöka lämpligt sätt att på ett översiktligt sätt redovisa dessa uppgifter på ett för allmänheten lättillgängligt sätt.

Vänliga hälsningar
Fredrik Tersmeden
Arkivarie

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: LEGAL - Universitetsarkivet
Skickat: den 29 maj 2019 09:30
Till: '[FOI #115 email]' <[FOI #115 email]>
Ämne: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lunds Universitet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej Eleonor!

Som inledande svar på Din begäran översänder jag härmed den senaste versionen av Lunds universitets arkivbeskrivning.

Vad gäller den andra punkten i Din begäran (myndighetens beskrivning av allmänna handlingar i enlighet med OSL 4 kap 2 §) så har vi tvingats konstatera att Lunds universitet i nuläget verkar sakna en samlad sådan beskrivning, även om åtskilliga av de däri efterfrågade uppgifterna går att utläsa dels ur den bifogade arkivbeskrivningen, dels ur myndighetens dokumenthanteringsplan (tillgänglig här: https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites...). Vi arbetar nu därför på att sammanställa denna information dels som svar till Dig, dels som grund för upprättande av en sådan beskrivning. Vissa av punkterna häri är dock sådana som vi på avdelningen Dokumenthantering (som handhar universitetets centrala arkiv- och registraturfunktioner) inte själva har svaren på, och vi har därför fått skicka ut frågor till andra delar av verksamheten, vilka vi just nu inväntar svar på. När vi har fått in dessa kommer Du att få en sammanställning av den information som begärs i OSL 4 kap 2 §.

Vänliga hälsningar
Fredrik Tersmeden
Arkivarie

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Registrator, LU <[LU request email]>
Skickat: den 27 maj 2019 13:21
Till: LEGAL - Universitetsarkivet <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lunds Universitet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej!

Tar ni hand om nedanstående begäran?

Med vänlig hälsning
Registraturen

Lunds universitet
Sektionen Juridik och dokumenthantering
Box 117
221 00 Lund
E-post: [LU request email]
Telefon: 046-222 71 40

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #115 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 12:17
Till: Registrator, LU <[LU request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lunds Universitet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #115 email]

Är [LU request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Lunds Universitet? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Hej,

Tack :) Kul att höra!

/
Elenor