Luleå Tekniska Universitet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Luleå Technical University

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request is waiting for clarification. If you are Elenor Weijmar, please sign in to send a follow up message.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

registrator, Luleå Technical University

1 Attachment

Hej!

Här kommer LTU:s arkivbeskrivning utan bilagor (med bilagor är dokumentet på 110 sidor). Bilagorna redovisar arkivförteckningar och systemdokumentation som var relevant år 2013.

Söker du information om verksamhetsbeskrivningar och deras handlingar så är den utskriften på ca 45 sidor. Och vill du ha en beskrivning av varje handlingstyps övergripande beskrivning gällande sekretess, lagring, gallring eller bevarande. Är utskriften på ca 90 till 100 sidor.

Vi anger alltid att man ska kontakta [LTU request email] för att begära ut allmänna handlingar. Registrator kan på så sätt se till att utlämningen sker skyndsamt och korrekt.

https://www.ltu.se/ltu/Kontakta-oss/Regi...

Vänligen återkom om ni vill begära ut någon av ovanstående utskrifter.

Vänligen
Registrator

show quoted sections