Till Region Halland,
Vill ha en sammanfattad lista över löner på teknisk service (Teknik och fastighet) på sjukhuset i varberg.

Med vänlig hälsning, Anders

Till Region Halland,
Begär en intern granskning då ni inte svarat på min begäran.

Med vänlig hälsning,

Anders

Region Halland

2 Attachments

Rubrik: Lönelista
Ärendetyp: Lönefråga, Lönesupport, medarbetare

Du beskrev ditt ärende så här: Till Region Halland, Vill ha en
sammanfattad lista över löner på teknisk service (Teknik och fastighet) på
sjukhuset i varberg. Med vänlig hälsning, Anders
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2595 e-postadress] Är [Region Halland e-postadress för begäran om allmän handling] fel
för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Halland? Om så
är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.

Svar: Hej Anders,

Bifogar här begärda löneuppgifter.

Du kan lämna svar i ärendet genom att besvara detta mail. Bifoga
eventuella filer.
OBS! Ändra ej mailets rubrik när du svarar.

Med vänlig hälsning
Jessica Norén

Gemensam administrativ service
Regionservice

TFN: 010-47 619 00
Besöksadress: Skånegatan 59, 302 38 HALMSTAD
[1]www.regionhalland.se

References

Visible links
1. www.regionhalland.se
http://www.regionhalland.se/

Region Halland

1 Attachment

Rubrik: Lönelista
Du beskrev ditt ärende så här: Till Region Halland, Vill ha en
sammanfattad lista över löner på teknisk service (Teknik och fastighet) på
sjukhuset i varberg. Med vänlig hälsning, Anders
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2595 e-postadress] Är [Region Halland e-postadress för begäran om allmän handling] fel
för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Halland? Om så
är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.

Handläggare (Jessica Norén): Hej Anders,

Bifogar här begärda löneuppgifter.

Ditt ärende är åtgärdat och avslutat. Anser ni att ärendet inte är löst
går det bra att svara på detta mail.

Med vänlig hälsning
Jessica Norén

Gemensam administrativ service
Regionservice

TFN: 010-47 619 00
Besöksadress: Skånegatan 59, 302 38 HALMSTAD
[1]www.regionhalland.se
Så behandlar Region Halland dina personuppgifter -
https://www.regionhalland.se/dataskydd

References

Visible links
1. www.regionhalland.se
http://www.regionhalland.se/